Odvodnenie konšrukcií

Home > Aplikácie > Odvodnenie konšrukcií

Odvodnenie konšrukcií

Prítomnosť vody v podloží susediacom s konštrukciami môže spôsobiť množstvo problémov. Odvedenie vody z pôdy pomocou drenážnych systémov je kľúčové, inak by sa pôda mohla oslabiť alebo by mohla spôsobiť vyššie zaťaženie, čo by zmenilo účinnosť konštrukcie. Vhodný drenážny systém umožňuje zvýšiť únosnosť a ochrana konštrukcií.

Správne navrhnutý drenážny geokompozit môže často nahradiť tradičné štrkové drenáže, ktoré sa používajú za opornými múrmi a inými konštrukciami, ako sú štetovnice a priľahlé pilótové steny alebo steny suterénu budov. Na športových ihriskách alebo iných veľkých plochách vystavených potenciálu vysokého odtoku dažďovej vody sa často vyžaduje horizontálna drenáž.


Náš návrhový softvér podporuje našich klientov pri výbere vhodného a udržateľnejšieho drenážneho systému. Bez ohľadu na to, či je drenáž vertikálna alebo horizontálna, rad geokompozitov MacDrain™ predstavuje nákladovo efektívne riešenie, ktoré znižuje potrebu ťaženia materiálov a tým zníženie emisií z nákladných vozidiel. V skutočnosti naša výskumná a vývojová činnosť dospela k záveru, že použitie MacDrain™ pre horizontálne drenážne aplikácie môže viesť k viac ako 80% úsporám drenážneho materiálu.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.