แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง (Macmat R)

Home > Products > แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง (Macmat R)

แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง (Macmat R)

Image

แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง เป็นวัสดุคอมโพสิตรูปแบบใยสังเคราะห์ 3 มิติ ที่ถูกฝังลงไปในระบบเสริมแรงแบบลวดตาข่าย double twisted หรือตาข่ายเส้นใยสังเคราะห์ วัสดุคอมโพสิตนี้สามารนำมาใช้ในป้องกันการกัดเซาะ ร่วมทั้งสามารถรักษาคุณสมบัติการเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือโลหะ ด้วยเหตุนี้วัดุคอมโพสิตนี้จึงสามารถรับแรงดึงได้สูงและมีวคมาความแข็งสูง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานร่วมกับตะปูดิน Soil Nail) ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองกับการใช้งานอเนกประสงค์ได้หลากหลายรูปแบบ

What we can do with แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะชนิดเสริมแรง (Macmat R)