ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะจัดการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ และสังคมด้วยแนวทางแบบองค์รวม แท้จริงแล้ว เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการนำแนวทางและวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมาใช้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบวิศวกรรมไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและการก่อสร้างจนกระทั่งเลิกใช้งาน: โซลูชันทางวิศวกรรมทั้งหมดของเรามุ่งเป้าไปที่การสร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่นอกเหนือไปจากตัวผลิตภัณฑ์

โซลูชันของ Maccaferri บรรเทาอันตรายทางธรรมชาติและอันตรายจากมนุษย์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงชีวิตของผู้คน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สหประชาชาติกำหนดให้ SDGs เป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน: เรารับมือกับความท้าทายและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นทีละขั้นตอน

นอกเหนือจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ แล้ว ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ได้รับการเรียกร้องให้พัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่สหประชาชาติกำหนดไว้ในวาระ 2573 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วาระปี 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ซึ่งวางกรอบไว้ในแผนงานที่กว้างขึ้นของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบันที่เกี่ยวข้อง 169 ข้อที่จะบรรลุภายในปี 2573

เจ็ดปีหลังจากการลงนามวาระปี 2573 มีความตระหนักรู้เพิ่มมากขึ้นในภาคประชาสังคม ในโลกธุรกิจ และในหมู่รัฐบาลถึงความจำเป็นในการเปิดรับแนวทางบูรณาการและใช้มาตรการที่จับต้องได้ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญตลอดจน ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันที่หลากหลายและซับซ้อน ธุรกิจจำนวนมากได้กล่าวถึงวาระปี 2573 โดยการบูรณาการหลักการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ

สหประชาชาติได้กำหนด SDGs ว่าเป็นคำกระตุ้นการตัดสินใจเร่งด่วน ในขณะที่มัคคาเฟอร์ริซึ่งกำหนดให้ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแกนหลักของวิสัยทัศน์ ได้ตอบกลับทันที โดยมุ่งเน้นที่ความพยายามไปที่เป้าหมายที่มุ่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของเรา

ส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดมาใช้

เราพัฒนาโซลูชั่นที่ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่จับต้องได้

เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานสีเขียวให้สูงสุด
ในแหล่งพลังงานผสมผสานทั่วโลก

Image
Image

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

เราส่งเสริมการเติบโตแบบครอบคลุม โดยพัฒนาโซลูชันที่สามารถติดตั้งได้
อย่างง่ายดายไม่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษใดๆให้กับผู้ติดตั้ง

ชุมชนหลายแห่งต้องประสบกับความสูญเสียจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงใช้มาตรการเร่งด่วน ให้มีประสิทธิภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนให้ได้โดยเร็ว


ส่งเสริมนวัตกรรม


เราสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดย ไปมุ่งเน้นที่การออกแบบ

กระบวนการออกแบบของเราจะจัดทำแคมเปญทดสอบและลงทุนในการประเมินประสิทธิภาพของโซลูชั่นของเรา

Image
Image

ความปลอดภัยของผู้คนและการคุ้มครองทรัพย์สิน

การพัฒนาโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่กำลังเผชิญอยู่ช่วยให้ลดความเสี่ยงลงได้

ผู้คน, มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะต้องได้รับการคุ้มครอง

รับผิดชอบต่อการออกแบบและการผลิต

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ เราส่งเสริมการจัดการวัสดุที่ยั่งยืนเพื่อประหยัดทรัพยากรและหลีกเลี่ยงของเสียให้มากที่สุด ความสำเร็จของเราเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการใช้, การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลวัสดุ


นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใส โดยให้ข้อมูลที่เป็นกลาง เชื่อถือได้ และเปรียบเทียบได้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของมัคคาเฟอร์ริ

Image
Image

การผสานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

เราใส่ใจการออกแบบให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นกับโครงสร้างทางวิศวกรรมของเรา และเราเชื่อว่าการผสานการออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเทคนิคการเพาะปลูก/ทำงาน เป็นคุณค่าในเชิงนิเวศน์ของโซลูชันของเรา

เราทำงานเพื่อปรับปรุงสุนทรียภาพของโครงสร้าง และให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

การเคารพและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

เราพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโซลูชันของเรา และเพื่อให้บรรลุความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพทางเทคนิคและการบูรณาการตามธรรมชาติ

ความมุ่งมั่นประการหนึ่งของเราคือการสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาที่เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังคำนึงถึงการมีอยู่สัตว์ป่าด้วย

Image