ประเภทธุรกิจ

Sectors

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมดั้งเดิมบางอย่างของมนุษย์มีความสําคัญต่อการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมโดยก่อให้เกิดมลพิษView
star
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ภัยด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายพื้นที่ทั่วโลก การก่อการร้าย การระเบิดหรืออันตรายจากยานพาหนะไม่สามารถคาดการณ์ได้ง่าย แต่เราสามView
star
งานป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
งานป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
ตั้งแต่อดีตกาลผู้คนอาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ําและบริเวณชายฝั่ง ผลจากการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ความสมดุลระหว่างการView
star
งานเหมืองแร่
งานเหมืองแร่
การสกัดทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น วันนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่กําลังView
star
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร
ภาคการเกษตรและตลาดธุรกิจการเกษตรมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะอากาศที่รุนแรง สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกําลังเพิ่มความเสี่ยงของView
star
น้ํามัน ก๊าซ / พลังงาน
น้ํามัน ก๊าซ / พลังงาน
ความต้องการพลังงานกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาของมนุษยชาติ หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษนี้คือการตอบสนองความต้องView
star
อาคาร อุตสาหกรรม และการกีฬา
อาคาร อุตสาหกรรม และการกีฬา
จากประสบการณ์ที่หลากหลาก เรารวมผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับระบบที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับงานอาคาร อุตสาหกรรมและการกีView
star
เหตุฉุกเฉินและน้ำท่วม
เหตุฉุกเฉินและน้ำท่วม
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เคยมีมาก่อนนําไปสู่ภัยทางธรรมชาติที่มีผลกระทบสูงอย่างต่อเนื่อง น้ําท่วมและภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจทําให้เกิดการสูญเสีView
star
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลกและแนวโน้มการขยายตัวของเมืองกําลังผลักดันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอย่างมาก การก้าวไปสู่ระบบการView
star
โครงสร้างพื้นฐานในเมือง
โครงสร้างพื้นฐานในเมือง
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากร ความสมดุลระหว่างความตView
star

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่หรือไม่?

กรองตาม
ค้นหาขั้นสูง
พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

เราเป็นตัวแทนของพันธมิตรชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการด้านเทคนิคของหลายๆธุรกิจ ตั้งแต่การระบายน้ำ, การป้องกันการกัดเซาะ,โครงสร้างป้องกัน, การปูพื้น และการประหยัดพลังงานเพื่อความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัย