กล่องลวดตาข่ายเกเบียน

Home > Products > กล่องลวดตาข่ายเกเบียน

กล่องลวดตาข่ายเกเบียน

Image

กล่องลวดตาข่ายเกเบียน ของ Maccaferri เป็นกล่องลวดตาข่ายแบบบิดเกลียวคู่ (Doubled Twist) ที่ถูกนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะที่มีหลากหลายขนาด โดยภายในถูกแบ่งออกเป็นช่องเซลล์อย่างสม่ำเสมอสำหรับใช้บรรจุหิน ซึงมีความยืดหยุ่น,น้ำซึมผ่านได้ สามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างได้อย่างเช่น กำแพงกันดิน, ทางส่งน้ำ, หินเรียง,ฝายกั้นน้ำและในโครงการส่งน้ำและป้องกันการกัดเซาะ

กล่องลวดตาข่ายเกเบียน Maccaferri ทําจากลวดเหล็กคุณภาพสูง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่หนาขึ้นทําให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ รวมถึงการเคลือบโพลีเมอร์ป้องกันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า PoliMac® สามารถนำไปใช้กับกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนที่จะนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น PoliMac® เป็นสารเคลือบที่ปฏิวัติวงการที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด ถือว่าเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม

 PoliMac® ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า: 

• สามารถทนต่อการขัดถู 10 เท่า 

• สามารถทนต่อการรุกรานของสารเคมีได้ 2 เท่า 

• มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4 เท่า ในสภาพอากาศหนาวเย็น 

• สามารถทนต่อรังสียูวีได้ 4 เท่า 

นอกจากนี้ Maccaferri GAWAC 3.0 เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกำแพงเกเบียน (Gabion Walls) โดยที่ผู้ใช้จะสามารถทราบถึงแนวคิดของ Gabion Service ability Concept,GSC ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การทดลองที่ประเมินประสิทธิภาพระยะยาวของโครงสร้าง 


Image

GSC บ่งบอกถึง: 

– ประสิทธิภาพที่อายุการใช้งาน 120 ปี 

– ประสบการร์การทดลองและการตรวจสอบเชิงตัวเลข – การเพิ่มประสิทธิผลของการออกแบบ 

– ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดของ GSC จะถูกผสมสานกับรวมกับสารเคลือบกล่อลวดตาข่ายเกเบี้ยน PoliMac® ซึ่งนำไปสู่การลดการใช้วัสดุในการก่อสร้างกำแพงเกเบี้ยน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ถึง 40% อันที่จริงกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและการเจริญเติบโตของพืชทําให้เกิดการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผนังคอนกรีตการปล่อยมลพิษจะลดลง 10 เท่า 

กล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนของเราสามารถลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของโซลูชั่น: •การลดวัสดุหมายถึงการใช้หินน้อยลง ตามแนวคิดของ GSC ทำให้ใช้ปริมาณวัสดุในการสร้างกำแพงเกเบี้ยนลดลงอย่างมาก •ประสิทธิภาพมากขึ้น หมายถึง การใช้สารเคลือบ PoliMac ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการบํารุงรักษา •การติดตั้งที่เร็วขึ้น หมายถึงการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการออกแบบที่เหมาะสมช่วยเพิ่มอัตราการทำงาน • สิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน หมายถึงการลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้หิน 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นที่น่าเชื่อถือได้และเทียบเคียงได้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กับอายุของผลิตภัณฑ์รวมถึงลดการใช้พลังงานและวัสดุ: สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ maccaferri.com/EPD ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีอยู่ใน BIM วัตถุใน BIM ของเราได้รับการตรวจสอบโดย British Board Agreement (BBA) ที่เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองในการตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/ ระบบปฎิบัตการ BIM ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในโครงการต่างๆ เยี่ยมชมได้ที่เว็ปไซต์ maccaferri.com/BIM 

What we can do with กล่องลวดตาข่ายเกเบียน