โซลูชันการผลิตภาคอุตสาหกรรม

Home > Solutions > โซลูชันการผลิตภาคอุตสาหกรรม

โซลูชันการผลิตภาคอุตสาหกรรม

เราเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลกที่ได้นำแนวคิดเรื่องการระบายน้ำในแนวนอนมาใช้ในสนามหญ้าสังเคราะห์ ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีของวัสดุคอมโพสิตสำหรับการระบายน้ำสำหรับฟุตบอล Terradrain เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษแก่ลูกค้าของเราสำหรับทุกความต้องการ ทั้งสำหรับสนามแบบ homologated และสำหรับสนามขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สามารถนำมาใช้ในการระบายน้ำในแนวตั้งแบบคลาสสิกด้วยกรวด เช่น geotextiles และท่อ