โครงสร้างค้ำยันเบื้องต้นในงานอุโมงค์ใต้ดิน

Home > Solutions > โครงสร้างค้ำยันเบื้องต้นในงานอุโมงค์ใต้ดิน

โครงสร้างค้ำยันเบื้องต้นในงานอุโมงค์ใต้ดิน

Image

โครงสร้างค้ำยันเบื้องต้นนี้ ให้ความมั่นคงในโครงสร้างของอุโมงค์โดยค้ำยันทันทีในพื้นที่ที่นำไปติดตั้งหลังจากขุดดินออก โครงสร้างนี้มักถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีตพ่นที่เสริมด้วยเส้นใยเหล็ก ตามข้อกำหนด ขั้นตอนนี้ยังรวมการติดตั้งองค์ประกอบเสริมที่ประกอบด้วยเหล็กโครงที่ถูกผลิตให้มีรูปร่างที่เข้ากันกับเส้นรอบของอุโมงค์

ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผลด้วย B.Zero TondoTM


ระบบโครงสร้างค้ำยันเบื้องต้นในงานอุโมงค์ใต้ดินของเราได้มีการจดสิทธิบัตร B.Zero TondoTM Tunnel Support System ว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการขุดเจาะอุโมงค์และมุ่งเน้นให้การสนับสนุนในขั้นตอนแรกมีประสิทธิผลมากที่สุด B.Zero.TondoTM เป็นเสาเหล็กทรงกระบอกที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถเติมคอนกรีตเข้าไปในเสาเหล็กทรงกระบอกได้อย่างมีมีประสิทธิภาพมากกว่าการโครงสร้างเหล็กทั่วไป ดังนั้นจำนวนของเสา B.Zero TondoTM ที่ต้องใช้มีจำนวนน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนและช่วยให้งานก่อสร้างของอุโมงค์มีความก้าวหน้ามากขึ้น