แผ่นระบายน้ำใต้ดิน

Home > Solutions > แผ่นระบายน้ำใต้ดิน

แผ่นระบายน้ำใต้ดิน

Image

การระบายน้ำโดยการติดตั้งระบบแผ่นระบายน้ำใต้ดิน เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการทำให้ดินมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อมีน้ำเข้ามาในดิน การนำน้ำออกโดยการสร้างทางระบายที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงดินได้ในระยะยาว ในอดีต การระบายน้ำมักจะใช้กรวดหินหรือวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในระยะยาวของกรวดหินอาจไม่สามารถคาดเดาได้หรือมีวัสดุอุดตัน

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัย ทำให้มีวัสดุแผ่นระบายน้ำ; MacDrain® สามารถระบายของเหลวใต้ดินจากที่หนึ่งไปยังที่อื่น ผ้าใยสังเคราะห์ที่แนบอยู่กับแผ่นระบายน้ำด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านจะช่วยป้องกันวัสดุปนเปื้อนหรือดินที่จะแทรกเข้าไปรบกวนระบบระบายน้ำ หรือท่อรวบรวม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่วัสดุระบายน้ำทั่วไปเช่น กรวดหินและทราย


ปัจจัยที่ต้องพิจารณา เลือก MacDrain® ที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีแผ่นระบายน้ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:


  • น้ำหนักกดทับของมวลดินที่กระทำต่อแผ่นระบายน้ำ
  • การปล่อยน้ำที่คาดหวัง
  • ประเภทของวัสดุ / ดินที่ต้องการระบายน้ำ (สะอาด, มีสารปนเปื้อน ฯลฯ)
  • ความชันของน้ำ
  • ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการระบายน้ำ


Image

ซอฟต์แวร์ของเราที่ใช้ในออกแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเป็นซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยชื่อว่า MacFLOW ทำให้เราสามารถแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการทำให้ดินแข็งแรงและลดการทรุดตัวของดิน คุณค่าของการหาวิธีการที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพียงแค่การจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเร็วและประสิทธิภาพในการติดตั้งด้วย