เขื่อนกันคลื่นและกรอยน์ (Groynes)

Home > Solutions > เขื่อนกันคลื่นและกรอยน์ (Groynes)

เขื่อนกันคลื่นและกรอยน์ (Groynes)

Image

เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) สามารถตั้งอยู่นอกชายฝั่งหรือเชื่อมต่อกับชายฝั่งและโดยทั่วไปจะปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลจากคลื่นและแรงกระทำจากกระแสน้ำ เขื่อนกันคลื่นกระจายพลังงานคลื่นนอกชายฝั่ง สร้างแอ่งน้ําที่สงบซึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมท่าเรือได้สําเร็จและปลอดภัย 


ในอดีตโครงสร้างเหล่านี้มักก่อสร้างด้วยกองหินที่ถูกปกคลุมทั้งสองฝั่งด้วยชั้นเกราะที่สร้างขึ้นจากหินขนาดใหญ่หรือก้อนคอนกรีต การเปลี่ยนวัสดุแกนจากกองหินเป็น MacTubes® บรรจุด้วยวัสดุขุดลอก (ทรายหรือทรายแป้ง) อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้กิจกรรมการก่อสร้างเร็วขึ้นและลดต้นทุนโดยรวมของเขื่อนกันคลื่น

โซลูชั่นเป็นหนึ่งเดียวกับความต้องการของลูกค้า โครงสร้างที่จมอยู่ใต้น้ํามักใช้เป็นแนวสำหรับการก่อสร้าง ฟื้นฟูชายหาด เราช่วยเหลือผู้ออกแบบและบริษัทก่อสร้างโดยนําเสนอโซลูชั่นที่พิจารณาทั้งความพร้อมของวัสดุ ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมและวิธีการก่อสร้างที่กำหนดโดยผู้รับเหมา โซลูชันส์อาจรวมถึง MacTubes® และ / หรือ MacBags® เมื่อสามารถใช้ทรายในพื้นที่ได้ หรือเกเบียนและมารีนแมทเทรสในกรณีที่มีเหมืองหินตั้งอยู่ในระยะทางที่เหมาะสม 


โซลูชันและนวัตกรรม groyne ของเรา

Image

โซลูชันทางเทคนิคของ Maccaferri สามารถนําไปใช้ในการสร้างกรอยน์ (groynes) ได้อย่างเหมาะสม หากมีทรายอยู่ในพื้นที่ MacTubes® สามารถใช้ในการสร้างแกนของกรอยน์ ในขณะที่เกเบียนและมารีนแมทเทรสสามารถใช้เพื่อปกป้องแกนกลางจากคลื่นและแรงกระทำจากกระแสน้ำ ชั้นกรองที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งแยกโครงสร้างใหม่ออกจากก้นทะเลที่มีอยู่มีความสําคัญต่อประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของกรอยน์ อย่างไรก็ตามแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) แบบดั้งเดิมนั้นมักจะลอยอยู่ในน้ําทะเลทําให้การติดตั้งมีความซับซ้อน เราจดสิทธิบัตร Ballast Filter Mattress (BFM) เพื่อแก้ปัญหานี้โดยทําให้สามารถติดตั้งระบบป้องกันนี้ เพื่อแยกหรือเป็นชั้นกรองน้ำบริเวณก้นทะเลได้อย่างง่ายดาย