อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

Home > Solutions > อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

Image

สิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัยได้รับการออกแบบและวางแผนมาโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ยานพาหนะหลุดออกจากถนนหรือทางรถไฟ หรือหลุดออกจากเส้นทางไปยังโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ หรือเข้าไปในทางเท้า อาคาร 

ประสบการณ์ของ Maccaferri: จากทักษะของโครงสร้างดินเสริมกำลัง เราออกแบบและผลิตโซลูชันสิ่งกีดขวางสําหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมิลาน – โบโลญญาและมิลาน – ตูริน เพื่อป้องกันไม่ให้ยานพาหนะออกจากมอเตอร์เวย์และชนกับทางรถไฟ 

โครงสร้างดินเสริมเฉพาะนี้ Duna ได้รับการติดตั้งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรในโครงการ เราตระหนักว่าความสะดวกในการติดตั้งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับลูกค้าของเรา เราจึงประดิษฐ์ Duna Unit ที่ผลิตและประกอบในโรงงานรวมถึงมีผิวหน้าหลากหลายประเภทให้เลือก สิ่งนี้ช่วยลดการทำงานที่ไซต์ก่อสร้าง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ 

Image

จากประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับผนังกันหินร่วงและเศษซากไหล ระบบ MacSafe ใหม่ของเราได้รับการพัฒนาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะที่ไม่ภัยและความจําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัยในที่สาธารณะ ใช้เทคโนโลยีการดูดซับพลังงานกระแทกที่ผ่านการทดลองและทดสอบซึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์เชิงลึกของเราในระบบการป้องกันหินร่วงเทคโนโลยีนี้ยังทําหน้าที่ต่อต้านภัยคุกคามของมนุษย์