รั้วหน่วงหินร่วง (Attenuator Barriers)

Home > Solutions > รั้วหน่วงหินร่วง (Attenuator Barriers)

รั้วหน่วงหินร่วง (Attenuator Barriers)

Image

ระบบรั้วหน่วงหินร่วง (Attenuator Barriers) ถูกใช้บนเชิงลาดที่มีพื้นที่ด้านหลังรั้วเพื่อให้หินสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ซึ่งในที่สุดหินสามารถหยุดหรือถูกรวบรวมไว้ได้อย่างปลอดภัย 


ระบบรั้วหน่วงหินร่วงของเรารวมโครงสร้างรั้วป้องกันหินร่วงแบบไดนามิกเข้ากับข้อได้เปรียบในการบํารุงรักษาที่ลดลงของระบบตาข่ายป้องกันหินร่วง (Drapery system) โดยจะใช้งานในเชิงรับ (passive) แทนที่จะยึดส่วนล่างของตาข่ายเข้ากับส่วนยึดรั้ง เราออกแบบให้ตาข่ายส่วนล่างยาวขึ้นและคลุมเชิงลาดในบริเวณที่ต่ำลงไปเพื่อให้สามารถชะลอความเร็วของก้อนหินที่ร่วงหล่นลงมาได้ 

ระบบของเราได้รับการทดสอบโดย Colorado DOT ซึ่งแตกต่างจากการทดสอบภาคสนามของระบบป้องกันหินร่วงอื่น ซึ่งพิจารณาเฉพาะการเคลื่อนที่ของหินที่ตกลงมาการ ทดสอบ CDOT ได้ทําซ้ําการเคลื่อนที่แบบหมุนของก้อนหินที่กระทบซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากสําหรับการแก้ปัญหาประเภทนี้ การทดสอบที่ดําเนินการโดย CDTO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของแผงตาข่ายสายเคเบิล HEA พร้อมนอตที่สามารถทนต่อแรงกระแทกโดยมีความเสียหายน้อยที่สุดหลังจากกระแทกซ้ํา ๆ

Image