รั้วป้องกันหินร่วงแบบไดนามิก

Home > Solutions > รั้วป้องกันหินร่วงแบบไดนามิก

รั้วป้องกันหินร่วงแบบไดนามิก

Image

ในบางกรณี ภัยพิบัติจากหินร่วงอาจไม่เหมาะสมที่จะติดตั้งระบบตาข่ายคลุมหน้าผา (Drapery System) หรือตาข่ายเสริมเสถียรภาพพื้นผิว (Surface Stabilisation Mesh) เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ภูมิประเทศหรือด้านเศรษฐกิจ ในกรณีเหล่านี้วิธีแก้ปัญหาที่ประหยัดมักจะเป็นระบบรั้วป้องกันหินร่วงแบบไดนามิกบนทางลาดชันเพื่อสกัดกั้นและหยุดก้อนหินที่ตกลงมา 


รั้วป้องกันหินร่วงของเรามีให้ในรูปแบบ “ชุดสำเร็จรูป” สําหรับความสูง ความยาวและความสามารถในการรับพลังงานที่เฉพาะเจาะจงเริ่มต้นที่ 35 กิโลจูล ระบบของเราได้รับการพัฒนาผ่านการผสมผสานระหว่างการออกแบบและการทดสอบภาคสนามตามที่กําหนดโดยมาตรฐานอย่างเป็นทางการ (เช่นสวิส ออสเตรียและ “แนวทางการอนุมัติทางเทคนิคของยุโรปของชุดป้องกันหินร่วง” EAD 340059-00-0106 และ EAD 340089-00-0106) เยี่ยมชม www.eota.eu เพื่อดูระบบล่าสุดที่จะได้รับการรับรอง ETA 


นอกจากนี้รั้วป้องกันหินร่วงของเรายังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อลดระยะเวลาการติดตั้งโดยแรงงานคนเพื่อลดความเสี่ยงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ลดระยะเวลาการทำงานในภาพรวมและพัฒนาความทนทานของรั้วฯ เกินกว่าข้อกําหนดมาตรฐาน 


เราทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยในการกำหนดตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งรั้วบนหน้าผาและเลือกรั้วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับป้องกันหินร่วงสำหรับแต่ละพื้นที่

Image