ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนพื้น (Base)

Home > Solutions > ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนพื้น (Base)

ระบบปูดาด (Lining System) – ส่วนพื้น (Base)

Image

เหตุใดฐานที่แข็งแรงจึงมีความสําคัญ ระบบกันซึมเป็นองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนที่สุดของงานบ่อขยะแบบฝังกลบ เนื่องจากต้องปกป้องดินและน้ําใต้ดินจากมลพิษ ระบบกันซึมนี้ยังเป็นองค์ประกอบสําคัญในบ่อเก็บน้ำชะจากกระบวณการทำเหมือง (Mining Leacate Lagoon) และพื้นที่จัดเก็บของเสียทางการเกษตร 


การผลิตและความรู้ของ Maccaferri นําเสนอโซลูชันเฉพาะสําหรับคุณ 


เราออกแบบระบบกันซึม โดยพิจารณาจากความอันตรายของวัสดุตที่ต้องการเก็บกัก และความอ่อนไหวของสภาพแวดล้อมโดยรอบ โซลูชันของเราอาจรวมวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยที่ต้องการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง เราสามารถนําเสนอการปรับแต่งในระดับนี้ด้วยฐานการผลิตและความรู้ด้านเทคนิคของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาก Maccaferri ซึ่งตรงตามความต้องการของคุณ 


ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันสําหรับลูกค้าตามการออกแบบและข้อบังคับในการจัดการของเสียในปัจจุบัน 

– MacLine® GCL bentonite geocomposites 

– แผ่นระบายน้ํา MacDrain® 

– MacLine® geomembranes 

– MacTex® H และ F แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานแยกชั้นและการกรอง

– MacTex® PN และ PH แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับการปกป้อง

– ตาข่ายเสริมกำลังดิน Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG 

– ตาข่ายเสริมกำลังดินแบบไฮบริด Paradrain® พร้อมฟังก์ชั่นระบายน้ําในตัว 

Image

ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ของเราสร้างรากฐานที่มั่นคง นอกจากนี้การรองรับฐานรากและการเสริมแรงของพื้นผิวของหลุมฝังกลบเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ชั้นฐานรากที่มั่นคงและความมั่นคงโดยรวมของหลุมฝังกลบ นี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องสร้างหลุมฝังกลบใหม่บนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มหรือในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม การใช้งานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ตาข่ายเสริมกำลังดิน (geogrid) หรือแม้แต่กล่องเกเบียนและระบบ Terramesh® ของเราแสดงถึงวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องสําหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ออกแบบต้องเผชิญในระหว่างขั้นตอนการวางแผนเริ่มต้นหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน โปรดติดต่อบริษัทในเครือ Maccaferri ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคําแนะนําว่ามีบริการนี้ในพื้นที่ของคุณหรือไม่