พิกกี้แบ็กกิ้ง (Piggybacking)

Home > Solutions > พิกกี้แบ็กกิ้ง (Piggybacking)

พิกกี้แบ็กกิ้ง (Piggybacking)

Image

หน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาการกําจัดวัสดุเหลือใช้ที่เพิ่มขึ้น สามารถพิจารณาเปิดพื้นที่ขยะฝังกลบที่ถูกทิ้งร้างอีกครั้ง ที่เรียกว่า Piggybacking ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก่อสร้างบ่อฝังกลับขยะแห่งใหม่ เทคนิคดังกล่าวช่วยให้การพัฒนาซ้ำในพื้นที่เดิมมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้สําหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยอีกครั้ง

ความท้าทายของ piggybacking 


เห็นได้ชัดว่าระบบนี้ต้องการการเอาใจใส่ ความรู้และการแก้ปัญหาเฉพาะ เนื่องจากระบบปิดหลุมฝังกลบหรือระบบกันซึมที่มีอยู่เดิมสร้างขึ้นจากพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีเทคนิคที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ขยะมูลฝอยต่างๆ สิ่งเหล่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (differential settlement) และยังมีลักษณะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจํานวนมากรวมถึงสารเคมีและสารมลพิษอินทรีย์ 

ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Maccaferri โครงสร้างดินเสริมกำลังและประสบการณ์ในการใช้งานประเภทนี้มีความสําคัญ ด้วยตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geogrids) ได้แก่ MacGrid® และ Para-product® ที่มีกำลังรับแรงดึงตั้งแต่ 20 กิโลนิวตัน/เมตร ถึง 1600 กิโลนิวตัน/เมตร, แผ่นระบายน้ำ MacDrain®, แผ่นพลาสติกกันซึม MacLine® และแผ่นใยสังเคราะห์ MacTex® เรารวมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อตอบสนองความต้องการทางธรณีเทคนิคและชลศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงของโครงการที่ท้าทายเหล่านี้