ฝาย ท่อลอดและโครงสร้างขวางทางน้ำ

Home > Solutions > ฝาย ท่อลอดและโครงสร้างขวางทางน้ำ

ฝาย ท่อลอดและโครงสร้างขวางทางน้ำ

Image

โครงสร้างขวางทางน้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมกระแสน้ำที่พัดมาพร้อมกับตะกอนและวัตดุอื่นๆ โครงสร้างเหล่านี้จะกีดขวางการไหล เปลี่ยนพฤติกรรมทางชลศาสตร์และอัตราการกัดเซาะ เรามีประสบการณ์มากกว่าศตวรรษในการออกแบบเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างขวางทางน้ำที่ใช้ควบคุมการไหลในทางน้ำเปิด


วิศวกรของเราทำงานร่วมกับลูกค้าและใช้โปรแกรม MacRA Studio ในการออกแบบทางน้ำ โครงสร้างขวางทางน้ำและโครงสร้างตามแนวทางน้ำ ด้วยโปรแกรมออกแบบนี้ทำให้เราสามารถศึกษาและประเมินความต้องการทางชลศาสตร์ ระบบป้องกันการกัดเซาะและโครงสร้างขวางทางน้ำที่จำเป็นในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เปิดกว้างของเราทำให้สามารถเลือกใช้โซลูชันที่ผสมผสานระหว่างวัสดุก่อสร้างและวัสดุธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ฝายประเภทต่างๆ 


ฝายตามรูปร่างของหน้าตัดทางน้ำบริเวณปลายน้ําที่ศูนย์กลางของการไหลแบ่งออกเป็นสามประเภท: ฝายแนวตั้ง ฝายแบบขั้นบันไดและฝายลาดเอียง 


วัตถุประสงค์หลักคือการกําหนดหน้าตัดทางชลศาสตร์ที่มีความสมดุลระหว่างการพัดพาและการตกตะกอน ฝายจะช่วยปรับลดความลาดเอียงของท้องน้ำและการพัดพา ฝายที่สร้างจากกล่องเกเบียนเคลือบ PoliMac มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นและติดตั้งได้สะดวก สามารถเป็นได้ทั้งฝายหลัก ฝายรองในโครงสร้างขนาดใหญ่ ในขณะที่ Reno Mattresses Plus เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกรณีที่ต้องการสลายพลังงานในบริเวณแอ่งน้ำ 

Image

แม่น้ํา กรอยน์และกำแพงกันคลื่น


แม่น้ําเป็นทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศดังนั้นจึงต้องสามารถเดินเรือ สัญจรได้ เพื่อรักษาความลึกของน้ําในแม่น้ําให้อยู่ในระดับที่เดินเรือได้อย่างต่อเนื่องสามารถติดตั้งกรอยน์ตามยาวได้ โดยกรอยน์จะช่วยเบี่ยงเบนการไหลของน้ําไปยังศูนย์กลางของทางน้ำและใช้ประโยชน์จากการกัดเซาะน้ําเพื่อให้ช่องนําทางเปิดอยู่ กรอยน์เกเบี้ยนตามยาวมักจะติดตั้งโดยใช้เกเบี้ยนทรงกระบอกหรือเกเบี้ยนกระสอบ กรอยน์ตามขวางเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาในร่องน้ําหรือปากแม่น้ําเพื่อขัดขวางการไหลและเบี่ยงเบนไปจากด้านข้างของแม่น้ําที่สร้าง กรอยน์และเกเบี้ยนกรอยน์วิธีแก้ปัญหาที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วสําหรับปรากฏการณ์การกัดเซาะที่สําคัญตามเส้นทางน้ําที่มีอัตราการพัดพาสูง เกเบียนกรอยน์สร้างพื้นที่Gabion groynes สร้างพื้นที่น้ำนิ่ง ซึ่งการพัดพาปรับเปลี่ยนเป็นการตกตะกอนแทน ช่วยฟื้นฟู คืนสภาพพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะของแม่น้ําและตลิ่ง แม่น้ําขนาดใหญ่ยังสามารถมีเขื่อนกันคลื่นแม่น้ําซึ่งใช้ในการจัดการแรงของน้ําในแม่น้ําบนฝั่งแม่น้ํา เทคโนโลยีและวิธีการที่คล้ายกันเช่นเดียวกับที่ใช้ในเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งของเราถูกนํามาใช้ในเขื่อนกันคลื่นแม่น้ํา สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่การเลือกเขื่อนกันคลื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกล่องแมทเทรสบริเวณฐานรากสําหรับโครงสร้างซึ่งเป็นเครื่องมือในการป้องกันการกัดเซาะ


ตอม่อสะพาน – โซลูชั่นสําหรับการป้องกันการกัดเซาะ


โครงสร้างตามขวางยังสามารถเกี่ยวข้องกับสะพานซึ่งตอม่อสะพานมักจะรบกวนการไหลภายในเส้นทางน้ํา การเกิดกระแสน้ําวนรอบตอม่อสามารถเพิ่มการกัดเซาะรอบสะพานได้ เลือกจา เราสามารถให้คําแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชั่นการป้องกันระยะยาวที่เหมาะสมด้วยระบบป้องกันการกัดเซาะที่หลากหลายของเรา นอกจากนี้เรายังสามารถให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ดีที่สุดที่ช่วยลดการหยุดชะงักของการสัญจรทางน้ําหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ท่อลอด ถนนข้ามแม่น้ำ – ความท้าทายในการควบคุมการกัดเซาะที่มุ่งเน้น


สิ่งกีดขวางตลอดเส้นทางน้ําอาจทําให้เกิดปัญหาการกัดเซาะที่มุ่งเน้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางชลศาสตร์ ถนนสายใหม่ข้ามแม่น้ํามักจะรวมถึงท่อระบายน้ําซึ่ง จํากัด การไหลตามธรรมชาติของแม่น้ําลงในท่อลอดที่มนุษย์สร้างขึ้น หน้าตัดทางชลศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เน้นแรงกัดเซาะบนก้นแม่น้ําและต้องควบคุม


เขื่อน


เขื่อนเป็นโครงสร้างขวางทางน้ำที่จำเพาะกว่าโครงสร้างอื่นๆ และถูกออกแบบมาเพื่อใช้กักเก็บน้ำ การจัดการน้ําเก็บกักและสภาพของเขื่อนมีความสําคัญ จากความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ของเรา เราให้บริการลูกค้าด้านงานป้องกันทางน้ำและการกัดเซาะซึ่งออกแบบมาเพื่อควบคุมน้ํารอบบริเวณเขื่อน ในกรณีที่เขื่อนถูกกัดเซาะไม่ว่าจะบนทางระบายน้ําล้นหรือหน้าเขื่อนเราสามารถช่วยได้ เราสามารถช่วยให้ลูกค้าเอาชนะความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยพิจารณาว่าโซลูชันต้องการการป้องกันการกัดเซาะที่ตรงไปตรงมาหรืองานชลศาสตร์ที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดมากขึ้น