ป้องกันการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบและทางน้ำ

Home > Solutions > ป้องกันการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบและทางน้ำ

ป้องกันการรั่วซึมของอ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบและทางน้ำ

Image

ระบบกันซึมของอ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบและทางน้ำทําหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบ่อหน่วงน้ำเพื่อจัดการปริมาณน้ำจากพายุฝนหรือป้องกันน้ําที่ปนเปื้อนซึ่งอาจทําให้เกิดมลพิษต่อพื้นดิน โครงสร้างการกักเก็บเหล่านี้ใช้ในหลายภาคส่วนของตลาด ได้แก่ : 

– บ่อสารละลายในการเกษตร 

– บ่อเก็บน้ำชะ (leachate lagoon) ในงานเหมือง 

– บ่อหน่วงน้ำจากพายุฝนภายในทางหลวงและโครงสร้างพื้นฐาน 

– บ่อเก็บน้ำภายในเขตอุตสาหกรรม 

– อ่างเก็บน้ําสําหรับทำน้ําประปา 


ความต้องการและเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะต้องมีการบรรจุสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงและน้ำชะ (leachates) ที่มีค่า ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในงานด้านชลศาสตร์ งานฝังกลบและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จีโอเมมเบรน (Geomembranes) แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานป้องกัน โครงสร้างเพื่อควบคุมน้ําและแม้แต่พืชคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเราได้เลือกใช้สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการและยังสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไปพร้อมกัน

Image