ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเล, โครงสร้างกันคลื่น

Home > Solutions > ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเล, โครงสร้างกันคลื่น

ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือที่ยื่นออกไปในทะเล, โครงสร้างกันคลื่น

Image

ท่าเรือ, ท่าเรือน้ำลึก,และท่าเรือขนส่งสามารถสร้างและป้องกันการกัดเซาะโดยใช้วิธีการทางเทคนิคของเราได้ โซลูชั่นของ Maccaferri ได้ถูกนำไปใช้ในท่าเรือ, ท่าเรือสำราญ, และโครงสร้างนำเข้า/ปล่อยน้ำ. ท่าเรือขนาดเล็กและท่าเรือท่องเที่ยวมักใช้กล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนคุณภาพสูงมาอย่างยาวนาน เนื่องจากได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ช่องว่างจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ โซลูชันของ Maccaferri ในการป้องกันการกัดเซาะและป้องกันการกัดเซาะด้านล่างของโครงสร้าง (Scour) ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเรือใบพัดของเรือ การเปลี่ยนทิศทางเดินเรือ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายของโครงสร้างท่าเรือ ซึ่งเราสามารถดำเนินการด้วยการใช้กล่องลวดขาต่ายแมทเทรสปูใต้น้ำและบนทางลาด ซึ่งสามารถประกอบบนชายฝั่งและยกขึ้นมาติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมใต้ทะเล

ถ้าจะกล่าวถึงวัสดุป้องกันการกัดเซาะชองเรา เราจะพิจารณาถึงอายุการใช้งานของวัสดุในสภาวะแวดล้อมต่างๆ เราจึงมีวัสดุหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับข้อจำกัดของพื้นที่ที่ต้องการป้องกันที่ต่างกัน เช่น กระแสคลื่น รังสียูวี ระดับน้ำบริเวณชายฝั่ง ลวดเหล็กของกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยนและแมทเทรส จะถูกเคลือบด้วย Zinc หรือ อะลูมิเนียม กัลวาไนซ์และหุ้มอีกชั้นด้วยสารโพลีเมอร์ แต่ในกรณีที่มีสภาวะรุนแรงมากกว่าปกติเราก็มีกล่องลวดตาข่ายแมทเทรสที่ผลิตจากลวดสแตนเลสหรือเส้นลวดที่ผลิตจากโพลิเมอริก ความสำคัญของการออกแบบผ้าใยสังเคราะห์ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ผ้าใยสังเคราะห์เป็นส่วนสำคัญในงานชายฝั่ง ในฟังก์ชั่นที่จำเป็นคือแยกวัสดุและการกรอง บริเวณพื้นที่ระหว่างโครงสร้างใหม่กับทะเลหรือบริเวณปากแม่น้ำ หากไม่มีการออกแบบชั้นกรองที่ถูกต้องและเหมาะสม โครงสร้างด้านบนจะไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้


โครงการ MOSE ในเมืองเวนิสเป็นการสาธิตความเชี่ยวชาญของเรา โดยเราใช้พอร์ตโฟลิโอที่กว้างของเราเกี่ยวกับวัสดุ Geosynthetic และความชำนาญในการผลิตผ้าใยสังเคราะห์ โดยเรานำผ้าใยสังเคราะห์และวัสดุเสริมกำลังมาผสมผสานกันให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของโครงการ MOSE ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเมืองเวนิส เราได้พัฒนาเสื่อกรองที่มีน้ำหนักเฉพาะ (ballasted filtering mattress – BFM) ที่รวมฟังก์ชันการกรองและการแยกวัสดุในระบบเดียวกัน รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อใช้ในการติดตั้ง นอกจากนี้ ต่างจากผ้าใยสังเคราะห์ทั่วๆไป โดยผ้าใยสังเคราะห์ชนิดนี้มีน้ำหนักมากกว่าน้ำและสามารถติดตั้งใต้น้ำได้อย่างแม่นยำ

การพัฒนาเสื่อกรองที่มีน้ำหนักเฉพาะ (BFM) ของเรา สามารถจำกัดการทรุตัวดของกำแพงกันคลื่น, กรอยน์ (Groynes), หรือโครงสร้างอื่น ๆ เทคโนโลยีนี้ได้มีน้ำไปใช้ร่วมกับกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส เพื่อลดมลพิษในพื้นที่ตกตะกอนที่มีการปนเปื้อนสารหรือสิ่งเสียที่ทำให้เป็นมลพิษในน้ำหรือที่ดิน เพื่อทำให้สภาพน้ำหรือที่ดินดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ