ตาข่ายป้องกันนักล่า

Home > Solutions > ตาข่ายป้องกันนักล่า

ตาข่ายป้องกันนักล่า

Image

Maccaferri ส่งมอบอวนป้องกันนักล่าที่ออกแบบเฉพาะงาน พร้อมสําหรับการประกอบขั้นสุดท้ายที่ไซต์ฟาร์มปลา 


จากข้อกําหนดของลูกค้า รวมถึงขนาดและประเภทตาข่าย ตาข่ายป้องกันนักล่า KikkoNet ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเพาะเลี้ยงปลาทะเลทุกชนิด ตัวตาข่ายสามารถติดตั้งร่วมกับกระชังและ Mooring system ที่มีอยู่เดิม และปรับให้เข้ากับการออกแบบตามต้องการ ตัวตาข่ายประกอบกึ่งสำเร็จ พร้อมสําหรับการประกอบขั้นสุดท้ายที่ไซต์งาน 


แผงตาข่ายป้องกันนักล่าถูกเตรียมและประกอบเป็นชิ้นส่วนพร้อมที่จะเชื่อมต่อที่ไซต์ระหว่างการติดตั้งเพื่อสร้างกําแพงป้องกันนักล่าทั้งหมด ชิ้นส่วนถูกพับเพื่อให้สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ชนิดเปิดบน (Open Top Container)

หลังจากขนถ่ายแล้วจะมีการติดตั้งตาข่ายป้องกันนักล่าและใช้เป็นแนวป้องกันนักล่าอย่างถาวรสําหรับรอบการเลี้ยงหลายรอบ ตาข่ายป้องกันนักล่า KikkoNet สามารถทําความสะอาดได้ในที่ ไม่ต้องใช้ antifouling และทนต่อนักล่าโดยผ่านการทดสอบแล้ว 


Maccaferri จำหน่าย จัดหาและให้บริการหลังการขายโดยร่วมมือกับลูกค้าในทุกการจัดส่งตาข่ายป้องกันนักล่า KikkoNet ด้วยความสะดวกสบายทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสําหรับทุกโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทางทะเล”

Image