ตาข่ายกันหินร่วง

Home > Solutions > ตาข่ายกันหินร่วง

ตาข่ายกันหินร่วง

Image

มีการติดตั้งตาข่ายกันหินร่วงหรือระบบผ้าห่มคลุมหินบนเนินหินเพื่อบรรจุก้อนหินหรือเศษหินที่อาจจะร่วงหล่นลงมา อันตรายจากหินนี้อาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานหรือชิ้นส่วนวัสดุที่ติดตั้งบริเวณตีนเขาเหล่านี้ 


ระบบของเรา “ตาข่ายกันหินร่วง” เหนือเนินหินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เศษซากหินที่ตกลงมารวมกันอยู่ด้านหลังตาข่ายกันหิน นอกเหนือจากตาข่ายกันหินร่วมชนิดลวดตาข่าย Double Twist ทั่วไป เราสามารถนําเสนอระบบตาข่ายกันหินร่วงชนิดพิเศษที่รวมเอาคุณสมบัติความยืดหยุ่นของตาข่าย Double Twist และลวดแรงดึงสูง ติดตั้งง่ายประหยัดต้นทุนโครงการและเวลา ที่ติดตั้งบนผิวหน้าของหินหรือพื้นที่ลาดชัน 


ระบบตาข่ายกันหินร่วงของเราได้รับการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ก่อนที่จะนําออกสู่ตลาด ระบบตาข่ายกันหินร่วงของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโซลูชันที่คล้ายกันด้วย PoliMac ซึ่งเป็นนวัตกรรมสารเคลือบลวดที่ทําจากสารประกอบของโพลีเมอร์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเพิ่มความทนทานของผลิตภัณฑ์ 


ลักษณะสําคัญของระบบตาข่ายกันหินร่วงของเราคือใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อลดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการจะติดตั้ง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการติดตั้งและลดความเสี่ยงของพนักงาน ค้นพบโซลูชันที่แข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้นของเราที่สามารถจัดการกับสภาพการทํางานได้ทุกรูปแบบ!

Image