ตาข่ายกระชังปลา

Home > Solutions > ตาข่ายกระชังปลา

ตาข่ายกระชังปลา

Image

Maccaferri ส่งมอบตาข่ายกระชังปลาที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้เอง ประกอบไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตั้งอย่างง่ายดายที่ฟาร์มเลี้ยงปลา


จากข้อกําหนดของลูกค้ารวมถึงขนาดและประเภทตาข่าย ตาข่ายกระชังปลา KikkoNet ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ตรงกับการเพาะเลี้ยงปลาทะเลทุกชนิด สามารถติดตั้งในกระชังที่มีอยู่เดิมและระบบ mooring system และปรับให้เข้ากับการออกแบบที่ต้องการ ตัวตาข่ายจัดส่งถึงหน้างาน พร้อมสําหรับการติดตั้ง แผงตาข่ายด้านข้างและแผงตาข่ายด้านล่างถูกเชื่อมต่อกันเสร็จจากโรงงาน แล้วพับเก็บให้พอดีกับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต ชนิดเปิดบน (Open-top container) 


หลังขนส่งถึงหน้างาน กระชังปลาจะถูกติดตั้งและสามารถใช้งานอย่างถาวรสําหรับการทําฟาร์มหลายรอบ ระบบตาข่าย KikkoNet สามารถทําความสะอาดได้ในที่โดยไม่ต้องยกออก ไม่ต้องการ antifouling ทนต่อสัตว์นักล่า โดยผ่านการทดสอบแล้ว


Maccaferri จำหน่าย จัดหาและให้บริการหลังการขายโดยร่วมมือกับลูกค้าในทุกการจัดส่งตาข่ายป้องกันนักล่า KikkoNet ด้วยความสะดวกสบายทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสําหรับทุกโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทางทะเล

Image