ตะปูดิน

Home > Solutions > ตะปูดิน

ตะปูดิน

Image

การตอกตะปูดินเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ทั้งบนเนินเขาธรรมชาติหรือเนินขุด โดยระบบจะประกอบด้วยการใช้วัสดุเสริมในชั้นดิน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดินที่ลาดชัน ตะปูจะจัดการกับความเสถียรของความลาดชัน โดยเชื่อมต่อกับระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงของพื้นผิวดิน

ระบบคลุมดินให้ฟังก์ชั่นการรักษาเสถียรภาพเพื่อรักษาการยึดเกาะของมวลดินกับผิวหน้าดินให้การป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มเสถียรภาพความลาดชัน

Image

ระบบของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีเสถียรภาพในขณะที่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชพรรณ ในความร่วมมือกับ Politecnico di Milano เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อให้นักออกแบบสามารถกําหนดระบบผิวดินไปในทางที่เหมาะสม สําหรับโซลูชันผ้าคลุมดิน เริ่มใช้โปรแกรม Mac S-Design ของเราเพื่อทําให้ความลาดชันของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น!