ตะกอนไหล (Debris Flow) และรั้วป้องกันตะกอนไหล (Debris Flow Barrier)

Home > Solutions > ตะกอนไหล (Debris Flow) และรั้วป้องกันตะกอนไหล (Debris Flow Barrier)

ตะกอนไหล (Debris Flow) และรั้วป้องกันตะกอนไหล (Debris Flow Barrier)

Image

ตะกอนไหล (Debris Flow) และดินถล่มชนิดตื้นเป็นดินถล่มแบบเหลว มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้สูง ซึ่งอาจประกอบด้วยวัสดุหลากหลายตั้งแต่ดินเม็ดละเอียดไปจนถึงก้อนหินขนาดใหญ่และกิ่งไม้ ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ําส่วนเกิดบนและในลาดดินที่เกิดจากปริมาณน้ําฝน ธารน้ําแข็งละลายหรือคล้ายกัน ความน่าจะเป็นของการไหลของตะกอนจะเพิ่มขึ้นเมื่อพืชพรรณและการป้องกันพื้นผิวอื่น ๆ ถูกทำลายออกจากเนินเขาที่เปราะบางซึ่งอาจเกิดจากไฟป่าหรือการถางพื้นที่ 

ทิศทางการไหลของตะกอนมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยสภาพภูมิประเทศ หากปล่อยทิ้งไว้ ตะกอนอาจสร้างความเสียหายหรือขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานหรือปิดกั้นเส้นทางน้ําซึ่งนําไปสู่ภัยพิบัติอย่างมีนัยสําคัญ รั้วป้องกันตะกอนไหล (Debris Flow Barriers) ของเราจะถูกติดตั้งในตําแหน่งภายในเส้นทางของการไหลของตะกอนหรือดินถล่มตื้น ซึ่งมักจะอยู่ในร่องน้ําตามธรรมชาติ ช่องทางหรือรางบนทางลาดชัน ตัวรั้วได้รับการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับขนาดของโครงการ ลักษณะตะกอนที่คาดการณ์ไว้และปริมาณที่คาดหวังของการไหลและรวมองค์ประกอบการดูดซับพลังงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อยับยั้งการไหล 


ระบบรั้วของเราติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วและไม่ล่วงล้ําสิ่งแวดล้อม สามารถถอดออกได้โดยปล่อยให้ฐานรากไม่บุบสลายและติดตั้งใหม่หากความเสี่ยงจากการไหลของตะกอนเพิ่มขึ้นในอนาคต