งานทางน้ำ

Home > Solutions > งานทางน้ำ

งานทางน้ำ

Image

บริเวณลาดตลิ่งมักได้รับการออกแบบระบบป้องกันการกัดเซาะ ปูดาดไปตามเชิงลาด และในบางกรณียังรวมไปถึงบริเวณท้องน้ำด้วย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการไหลในระยะยาวของทางน้ำ หากไม่มีการป้องกัน ทางน้ำจะถูกกัดเซาะซึ่งมีสาเหตุมาจากแรงเฉือนที่กระทำบริเวณผิวหน้าดิน


เรานําเสนอระบบป้องกันการกัดเซาะทางชลศาสตร์ที่ผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อทนต่อแรงทางกลและออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ระบบป้องกันการกัดเซาะทางน้ำของเรามีตั้งแต่แบบเบาด้วยผ้าห่มดินที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไปจนถึงแบบหนักด้วยกล่องเรโนแมทเทรสที่มีชื่อเสียงของเราพร้อมสารเคลือบชนิดโพลีเมอร์ตามมาตรฐานสากลในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสน้ำ


เรามีประสบการณ์กว่าศตวรรษในงานจัดการน้ำและงานทางน้ำ โซลูชันของเราพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญนี้ แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยเช่นเทคนิควิศวกรรมชีวภาพของดิน (soil bioengineering) และสารเคลือบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น PoliMac 


สารเคลือบ PoliMac เป็นผลมาจากการงานวิจัยที่มุ่งเป้าไปที่การค้นหาระบบป้องกันลวดจากการโจมตีของสารเคมีและการขัดสีที่เกิดจากตะกอนที่ถูกพัดพามาในทางน้ำ PoliMac ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดในห้องปฏิบัติการของเราและในสถาบันวิจัยภายนอกชั้นนําเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการปกป้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของแม่น้ํา 


Image

วิศวกรของเราสามารถช่วยลูกค้าวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหาทางวิศวกรรมและแรงกระทำในทางน้ําเพื่อออกแบบโซลูชันทางชลศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ MacRA Studio Design เริ่มออกแบบการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา!