คันดินบนเสาเข็ม

Home > Solutions > คันดินบนเสาเข็ม

คันดินบนเสาเข็ม

Image

มีหลายสถานการณ์ที่จําเป็นต้องจํากัดการทรุดตัวในแนวดิ่งของคันดินที่เกิดจากกระบวณการอัดตัวคายน้ำ (Consolidation) ของชั้นดินอ่อน ยกตัวอย่างเช่น 

– ชั้นดินอ่อนหนาโดยทั่วไปอาจเป็นปัญหาได้เช่นเดียวกับการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (Differential Settlement) 

– การก่อสร้างติดกับโครงสร้างบนฐานรากที่ตั้งอยู่บนเสาเข็มอยู่แล้ว (เช่น ตอม่อสะพาน) 

– ขีดจํากัดการใช้งาน (Serviceability limits) ที่ละเอียดอ่อนสําหรับคันดินด้านบนซึ่งในสถานการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานรากเสาเข็ม


Paralink: แข็งแรงและคุ้มค่า 


Paralink® รับแรงดึงสูงหรือตาข่ายเสริมกำลังดิน MacGrid® WG ให้กำลังรับแรงสูงพร้อมกับการยืดตัวต่ํามาก ใช้ร่วมกับเสาเข็มสามารถใช้แทนแผ่นฐานรากที่วางบนเสาเข็มได้ สามารถติดตั้งตาข่ายเสริมกำลังดินเหล่านี้ชั้นเดียวใต้ชั้นหินคลุกบนหัวเสาเข็ม

ตาข่ายเสริมกำลังดินที่ออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 120 ปี ทํางานร่วมกับดิน โดยรองรับน้ำหนักที่ถ่ายลงมาจากคันดินด้านบนถ่ายไปยังเสาเข็มที่รองรับอยู่ด้านล่าง การใช้ Paralink® ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคันดินบนเสาเข็มในภาพรวม ผลที่ได้คือเสาเข็มสามารถเว้นระยะห่างได้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุน 

การใช้ MacTex สําหรับงานทั่วไปหรืองานก่อสร้างชั่วคราว โดยสามารถพิจารณาเลือกใช้ MacTex® W แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอผลิตจากโพลีเอสเตอร์ได้ เราได้ดําเนินโครงการก่อสร้างคันดินบนเสาเข็มมากมายทั่วโลก ทําให้เราเป็นผู้นําที่แท้จริงในลักษณะงานเช่นนี้ โซลูชันที่ออกแบบเฉพาะ การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเฉพาะของ Maccaferri คือ MacBARS และความสามารถในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานของเรา (ความยาวม้วน ความกว้าง ความแข็งแรง) เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบสําหรับลูกค้าของเราโดยให้บริการโซลูชั่นที่คุ้มค่าที่สุด