กําแพงกันดินชนิด Mass Gravity

Home > Solutions > กําแพงกันดินชนิด Mass Gravity

กําแพงกันดินชนิด Mass Gravity

Image

ความเสถียรของกําแพงกันดินชนิด Mass Gravity ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของโครงสร้างของตัวกำแพงและมวลรวมที่ใช้เพื่อต้านทานลาดดินที่ขาดเสถียรภาพ เพื่อเลือกโซลูชันกําแพงกันดิน Maccaferri ที่เหมาะสมที่สุด วิศวกรของเราทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อพิจารณา: 

– พารามิเตอร์ทางธรณีเทคนิคของดินทั้งส่วนหลังกำแพงและดินฐานราก 

– น้ำใต้ดินและ hydrostatic load

– โหลดภายนอกจากโครงสร้างและน้ำหนักบรรทุกจรหรือจากแผ่นดินไหว

– ความสะดวกและความเร็วในการก่อสร้าง 


เราไม่เพียงแต่เป็นผู้นําระดับโลกในเรื่องกําแพงเกเบียน 

จากโซลูชั่นที่หลากหลาย เราสามารถจัดหากําแพงกันดินเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางวิศวกรรมของลูกค้า ทั้งชนิดของดินหลังกำแพง ความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์และงบประมาณ ชื่อเสียงในฐานะผู้นําระดับโลกด้านกำแพงเกเบี้ยน ลูกค้าของเราที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทราบว่าในขณะนี้เรายังมีกําแพงกันดินที่หลากหลายนอกเหนือจากเกเบี้ยน อาทิ คอนกรีตบล็อคและผนังคริบไม้ (timber crib wall) 

เราพยายามลดการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่จำเป็นและปริมาณวัสดุเหลือใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเลือกโซลูชันใด ระบบกำแพงกันดินของเรามีหลายสิ่งที่เหมือนกัน อาทิ เป็นแบบแยกส่วนยืดหยุ่นและเหมาะกับสภาพพื้นดินส่วนใหญ่ อีกทั้งเราพยายามนําวัสดุที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งที่ทําได้ ลดการนําเข้าและส่งออกวัสดุก่อสร้างและวัสดุเหลือใช้

Image

ระบบของเราสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว เรานําเสนอโซลูชั่นเฉพาะให้แก่ลูกค้า แต่ละระบบให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าลูกค้าต้องการคุณค่า อายุการใช้งานที่ยาวนานและความยืดหยุ่นของกำแพงเกเบี้ยนหรือความสวยงามของระบบผนังกันดินโมดูลาร์บล็อกคอนกรีต MacWall วิศวกรของเราสามารถช่วยได้ ซึ่งแตกต่างจาก บริษัท ‘mono-product’ ที่สามารถนําเสนอผนังได้เพียงประเภทเดียว เราจะนําเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า