กำแพงเสริมกำลังดินและการเสริมความกำลังของเชิงลาด

Home > Solutions > กำแพงเสริมกำลังดินและการเสริมความกำลังของเชิงลาด

กำแพงเสริมกำลังดินและการเสริมความกำลังของเชิงลาด

Image

ความท้าทายที่เกิดขึ้นเมื่อมีปรับเปลี่ยนมุมลาดดิน การปรับเปลี่ยนมุมลาดดินเกินมุมธรรมชาติของดินสามารถทำให้เกิดความไม่มั่นคงของลาดดิน สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตัดหรือลดมุมของลาดดิน เพื่อก่อสร้างถนนใหม่หรือเพื่อพัฒนาพื้นที่บนที่ลาดเอียง


การเพิ่มประสิทธิภาพของดินด้วยการเสริมด้วยเส้นใยพลาสติก (geogrid) การใช้เส้นใยพลาสติกเพื่อเสริมดินทำให้ดินมีประสิทธิภาพดีกว่าในดินที่ไม่ได้รับการเสริม. นอกจากนี้ยังช่วยให้ดินรับน้ำหนักมากขึ้นและสามารถทนทานมุมลาดได้มากขึ้น. เส้นใยพลาสติกถูกวางแนวนอนภายในชั้นดินที่ถูกบดอัดระหว่างการก่อสร้าง การเสริมดินด้วยเส้นใยพลาสติกทำให้ดินมีความแข็งแรงสูง, ความเค้นต่ำและสามารถทำงานร่วมกับดินได้ดี

ลาดดินที่มีความสามารถในการแบกทานน้อยหรือในพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือน (seismic) แนวความคิดของการเสริมกำลังดินและโครงสร้างดิน สามารถนำไปใช้เมื่อมีก่อสร้างบนดินที่มีความสามารถในการแบกทานน้อย เนื่องจากสามารถรองรับการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันได้ดีกว่าวิธีการใช้โครงสร้างที่ค่อนข้างแข็ง (rigid) สิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์มากในพื้นที่ที่เป็นโซนแผ่นดินไหว (seismic zones) ซึ่งโซลูชั่นของเราสามารถทนต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้

โซลูชันของ Maccaferri คำนึงถึงความยั่งยืน การเสริมแรง geogrid ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราช่วยเพิ่มโอกาสในการนำวัสดุที่หน้างานกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุทดแทนบนทางลาดเสริมแรง ซึ่งจะช่วยประหยัดการส่งออกและนำเข้าวัสดุจากไซต์งาน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและลดการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยรถบรรทุกที่ก่อมลพิษ

Image

ประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น การประหยัดต้นทุนด้วยการนำวัสดุที่ได้รับจากไซต์กลับมาใช้ใหม่ด้วย geogrids ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการ นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญของวิศวกรของเราเมื่อพวกเขาเริ่มทำงานกับลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันการเสริมแรงทางลาด

โครงสร้างแบบไฮบริดนำมาซึ่งความคุ้มค่าและฟังก์ชันการทำงานด้วยทักษะและประสบการณ์ของเราในด้านโซลูชันนี้และการใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ MacSTARs ของเรา เราสามารถรวม geogrids เข้ากับระบบอื่นๆ เช่น Terramesh®, Green และ Mineral Terramesh® เพื่อสร้างโครงสร้างไฮบริดที่ให้ประโยชน์เพิ่มเติมในด้านความคุ้มค่าและความสามารถในการก่อสร้างที่ดีขึ้น ความเชี่ยวชาญนี้ทำให้เราสามารถสร้าง ‘โครงสร้างขนาดใหญ่’ จำนวนมากได้สำเร็จ ความลาดชันและโครงสร้างดินเสริมแรงของเรามีความสูงกว่า 30 เมตร ในความเป็นจริง เราได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและดำเนินการโครงสร้างที่มีความสูงกว่า 70 เมตร; อาจเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดในโลก

นำพืชพรรณขึ้นสู่เนินเสริม


ในกรณีที่ลูกค้าต้องการความลาดชัน ‘สีเขียว’ พืชพรรณบนทางลาดเสริมแรงที่เสร็จแล้วเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยในการเลือกส่วนผสมของเมล็ดพันธุ์ ดินชั้นบน และผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสม สุนทรียศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม MacWall® ผนังดินเสริมแรงผิวหน้าเป็นบล็อกคอนกรีตให้ความสวยงามของผนังก่ออิฐ แต่ยังแข็งแรงด้วยการใช้ดินเสริม geogrid สิ่งนี้นำประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน และประสิทธิภาพการก่อสร้างมาสู่ลูกค้าของเรา

การตอกตะปูดินเป็นทางเลือกแทนการเสริมความลาดชัน ในกรณีที่โครงการมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะสร้างความลาดชันของดินเสริมแรง อาจใช้การตอกตะปูดินได้ ด้วยการตอกตะปูบนดินซึ่งให้ความเสถียรของความลาดเอียงโดยรวม MacMat คือตัวเลือกการเสริมแรงบนพื้นผิวที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการป้องกันสำหรับการใช้งานระหว่าง soil nail ดินและโครงสร้างเสริมแรงของเราได้รับความไว้วางใจให้รองรับมอเตอร์เวย์ เขื่อนกั้นทางรถไฟ และอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก