การเสริมกำลังผิวทางแอสฟัลท์

Home > Solutions > การเสริมกำลังผิวทางแอสฟัลท์

การเสริมกำลังผิวทางแอสฟัลท์

Image

เพิ่มความเครียด (Strain) บนท้องถนนของเรา ทางหลวงของเรากําลังประสบกับแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อน เพิ่มการใช้งานและลดงบประมาณการบํารุงรักษา 

การเปลี่ยนผิวทางโดยทั่วไปเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราว เมื่อผิวทางแอสฟัลต์ที่มีความยืดหยุ่นรับโหลดจากการจราจรซ้ํา ๆ อาจทําให้เกิดร่องล้อ หลุมบ่อและการแตกร้าวจากความล้าได้ ด้วยปริมาณยานพาหนะและน้ำหนักเพลา (axle load) ที่เพิ่มขึ้น ปัญหานี้อาจแย่ลง เพียงแค่เปลี่ยนผิวทางใหม่่จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเพียงชั่วคราวเนื่องจากรอยแตกจากชั้นทางด้านล่างจะส่งไปสู่ยังผิวทางใหม่ในไม่ช้าทําให้เกิดรอยแตกร้าวก่อนเวลาอันควร การแตกสะท้อน (reflective crack) นี้อาจเป็นปัญหาเมื่อปูผิวทางแอสฟัลต์ทับบนถนนคอนกรีตที่มีอยู่ 

โซลูชันการเสริมกำลังถนนแอสฟัลต์ของ

Maccaferri ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางหลวง: 

– การแตกสะท้อน (reflective crack) 

– การแตกร้าวจากความร้อนและความล้า 

– ร่องล้อและเนินล้อ 

– การวิบัติของถนน 

– น้ำหนักเพลาสูง

 – การก่อสร้างบนดินพรุ 

– การทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน 

– พื้นที่ดินอ่อน 

– ลดความหนาของชั้นทาง 

Image

ลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานด้วยการเสริมกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมกำลังที่ถนนแอสฟัลต์สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของถนนได้สามเท่าโดยการลดความล้า การสะท้อน ความร้อนและการแตกร้าว ด้วยอายุการใช้ที่เพิ่มขึ้นและช่วงเวลาการบํารุงรักษาที่ยาวนานขึ้น “ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน” ของถนนเสริมกำลังจึงน้อยกว่าถนนที่ไม่เสริมกำลัง การเสริมกำลังช่วยลดความเครียดของถนน ความเข้มข้นของความเครียดในเมทริกซ์ของแอสฟัลต์จะบรรเทาและกระจายตัวโดยการเสริมกำลังส่งผลให้: 

– เกิดรอยแตกช้าลง และรอยแตกขยายตัวช้าลง

– ความกว้างของรอยแตกที่แคบลง 

– ระยะห่างระหว่างรอยแตกที่กว้างขึ้น 

– การเบี่ยงเบนของรอยแตก 

ผลิตภัณฑ์ของเราสําหรับการสร้างใหม่และการปูผิวทางใหม่ เรานําเสนอผลิตภัณฑ์เสริมกำลังที่หลากหลายสําหรับการปูด้วยแอสฟัลต์ ในขณะที่ MacGrid® AR ชนิดเส้นใยแก้วและโพลีเอสเตอร์ geogrids ยับยั้งการเกิดรอยแตกสะท้อน ส่วน Road Mesh® จะช่วยเสริมกำลังเชิงโครงสร้างของถนนโดย Road Mesh® จะจำกัดการเคลื่อนที่ในแนวราบของแอสฟัลต์ ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเกิดร่องล้อและเนินล้อ โดย Road Mesh สามารถใช้ในกรณีถนนที่สร้างใหม่ ไม่สามารถใช้กับการปูผิวทางใหม่

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการวิจัยและประสบการณ์ เรารู้ว่าโซลูชันของเราทํางานได้ดีโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนํารวมถึงประสบการณ์โครงการจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การวิจัยของเรามีส่วนช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบ MacREAD ซึ่งวิศวกรของเราใช้เพื่อแก้ปัญหาถนนให้แก่ลูกค้า