การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานอกชายฝั่ง

Home > Solutions > การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานอกชายฝั่ง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานอกชายฝั่ง

Image

Maccaferri นําเสนอระบบตาข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานอกชายฝั่งที่ออกแบบพร้อมสําหรับการติดตั้งทั้งในและนอกชายฝั่ง 

จากข้อกําหนดของลูกค้ารวมถึงขนาด รายละเอียดระบบโครงสร้างและประเภทตาข่ายระบบตาข่าย KikkoNet รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองของแผงตาข่าย อุปกรณ์การปรับความตึงตาข่าย ชิ้นส่วนประกอบการติดตั้ง ฯลฯ มีการจัดหา สร้างและรวมกันเพื่อให้ตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทุกชนิดนอกชายฝั่ง ตัวระบบสามารถติดตั้งนอกชายฝั่งจริงและปรับให้เข้ากับการออกแบบที่ต้องการ โดยตัวระบบประกอบกึ่งสำเร็จรูป พร้อมสําหรับการประกอบขั้นสุดท้ายในพื้นที่จริง

โซลูชันตาข่ายนอกชายฝั่ง KikkoNet ถูกส่งไปติดตั้งที่ลานหรือนอกชายฝั่ง ระบบตาข่ายนอกชายฝั่งถูกเตรียมและประกอบเป็นชิ้นส่วนพร้อมที่จะแก้ไขและเชื่อมต่อที่ไซต์ระหว่างการติดตั้ง ชิ้นส่วนแผงตาข่ายถูกพับเก็บให้พอดีกับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตชนิดเปิดบน (Open Top Container) หลังจากการติดตั้ง ระบบตาข่ายนอกชายฝั่ง KikkoNet สามารถใช้งานอย่างถาวรถาวร ทําความสะอาดได้ในที่ ไม่ต้องการการบํารุงรักษาพิเศษอื่น ๆ และสามารถทนต่อแรงสิ่งแวดล้อมและการสัมผัสนอกชายฝั่งสําหรับรอบการทําฟาร์มหลายรอบ 


Image

Maccaferri จำหน่าย จัดหาและให้บริการหลังการขายโดยร่วมมือกับลูกค้าในทุกการจัดส่งตาข่ายป้องกันนักล่า KikkoNet ด้วยความสะดวกสบายทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสําหรับทุกโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทางทะเล