การฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง (Dune Reconstruction)

Home > Solutions > การฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง (Dune Reconstruction)

การฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง (Dune Reconstruction)

มูลค่ามหาศาลที่เนินทรายชายฝั่งนําเสนอในแง่เสถียรภาพของแนวฝั่งและความมั่นคงตามชายฝั่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายประเทศได้ดําเนินโครงการเพื่อสร้างและอนุรักษ์เนินทรายที่มีอยู่ 


Maccaferri เสนอโซลูชันทางเทคนิคที่รวมข้อกําหนดด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเข้ากับความพร้อมของวัสดุและความสะดวกในการใช้งาน สําหรับการดำเนินการในพื้นที่ที่มีทรายพร้อมใช้งาน MacTubes® และ MacBags® เป็นโซลูชันทางเทคนิคที่เหมาะสมในขณะที่ เกเบียนและเรโนหรือมารีนแมทเทรสเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่มีหินให้ใช้งานได้ในพื้นที่