การป้องกันลาดชัน

Home > Solutions > การป้องกันลาดชัน

การป้องกันลาดชัน

Image

ลาดดินธรรมชาติมีโอกาสถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าความลาดชันจะเกิดขึ้นใหม่การปรับปรุงหรืออยู่ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมอาจจําเป็นต้องมีการป้องกันการกัดเซาะบางรูปแบบ โซลูชันการป้องกันการกัดเซาะของ Maccaferri เรานําเสนอโซลูชั่นการป้องกันการกัดเซาะที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความลาดชันและความรุนแรงของการกัดเซาะที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการเพาะปลูกพืชพรรณบนเนินเขา ธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของการเจริญเติบโตของพืชพรรณ อย่างไรก็ตามการพึ่งพาการเจริญเติบโตของพืชเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถคาดเดาได้และไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นเรื่องยากมากที่จะบรรลุความครอบคลุมของพืช 100% บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะ นอกจากนี้พืชพรรณยังสามารถตายหรือกลายเป็นโรคส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมการกัดเซาะลดลง 

ปกป้องและเพิ่มความต้านทางของดิน


แผ่นป้องกันการกัดเซาะที่หลากหลายของเราช่วยเพิ่มความต้านทานของหน้าดินต่อการกัดเซาะโดยให้การปกป้องพื้นที่ที่ตืดตั้งได้ทันที จากผลกระทบโดยตรงจากลมและผลกระทบจากฝน ปกป้องดินชั้นบนที่มีเมล็ดพืชจากการชะล้างออกก่อนที่พืชจะเติบโต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้พืชพรรณเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในกรณีที่จําเป็นต้องมีความลาดชันของพืชพรรณตามธรรมชาติเพียงแค่วางดินบนความลาดชันมักจะไม่เพียงพอและจะเห็นชั้นดินด้านบนไหลลงมาที่ฐานของความลาดชันที่สร้างขึ้นใหม่ วัสดุป้องกันการกัดเซาะ BioMac® ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ Geomat MacMat® วัสดุถาวรให้วิธีการที่คุ้มค่าในการรักษาทั้งดินและความชื้นบนเนินเขาซึ่งจะช่วยทำให้พืชพรรณเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันการกัดเซาะในระยะยาว 

Image

ระบบสําหรับเชิงลาดหิน 


บนเนินหินที่การสูญเสียเศษหินจากผิวหน้าเป็นข้อกังวลหลักระบบป้องกันการตกของหิน “MacRO” ของเราเหมาะสมที่สุด หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเหล่านี้ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อสนับสนุนโซลูชันตามความต้องการของคุณ ความชันของพื้นที่ลาดชันจะส่งผลต่อการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ระบบป้องกันความลาดชันจากการกัดเซาะของเราช่วยรักษาเสถียรภาพของพื้นผิวเท่านั้น สำหรับความลาดชันที่ไม่เสถียรทางธรณีเทคนิคจะต้องใช้ระบบเสริมกำลังเพิ่มเติมหรือการตอกตะปูดินร่วมกับโซลูชันการป้องกันการกัดเซาะของเรา ผู้เชี่ยวชาญของเราสมารถสนับสนุนลูกค้าที่ประสบปัญหาเหล่านี้ โดยเลือกใช้โซลูชันให้เหมาะสมกับสภาพหน้างาน