การป้องกันตามแนวทางน้ำ

Home > Solutions > การป้องกันตามแนวทางน้ำ

การป้องกันตามแนวทางน้ำ

Image

โครงสร้างการป้องกันตามทางน้ำเป็นโครงสร้างทางชลศาสตร์ที่วางตัวตามความยาวขนานกับการไหลของแม่น้ํา โครงสร้างเหล่านี้มักจะสร้างขึ้นหรือรองรับตลิ่งธรรมชาติที่มีอยู่และมักจะขยายออกไปเป็นระยะทางพอสมควร 

โซลูชันการป้องกันริมฝั่งแม่น้ําต้องมีความแข็งแรงเพียงพอและได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อต่อต้านแรงกัดเซาะที่เกิดจากกระแสน้ําไหลและตะกอนที่พัดพามากับน้ำ การขัดสีเนื่องจากวัตถุที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่สุดที่กระทําบนฝั่งแม่น้ําหรือที่ชายตลิ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนา PoliMac ซึ่งเป็นสารเคลือบโพลีเมอร์พิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ลวดตาข่ายชนิด Double Twist เพื่อทนต่อแรงทางกลและทางเคมีที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแม่น้ํา

แคมเปญการทดสอบที่เข้มงวดและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซลูชันของเราช่วยให้เราสามารถออกแบบได้ประหยัดมากขึ้นซึ่งจะทําให้โซลูชันของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น (แบบดั้งเดิม) การป้องกันตลิ่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ Reno Mattress Plus สามารถลดความหนาได้ถึง 73% เมื่อเทียบกับการป้องกันตลิ่งแบบดั้งเดิมด้วยหินทิ้ง (Rip Rap) สิ่งนี้ช่วยให้ประหยัดวัสดุได้อย่างมากและลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมของการปกป้องริมฝั่งแม่น้ํา

Image

ระบบป้องกันการกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ําของเราได้รับการศึกษาและปรับให้เหมาะสมเพื่อสมดุลระหว่างความต้องการของผู้คนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องนี้โซลูชั่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชตามธรรมชาติบริเวณตลิ่ง นอกจากนี้การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าระบบที่รวมธรรมชาติของเรามีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสําหรับสิ่งมีชีวิตเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการคุ้มครองสัตว์หน้าดิน ดาวน์โหลดโปรแกรม MacRa Studio ของเราและเริ่มออกแบบการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรา!