การปรับปรุงชั้นรองพื้นทาง

Home > Solutions > การปรับปรุงชั้นรองพื้นทาง

การปรับปรุงชั้นรองพื้นทาง

Image

ปัญหาเกี่ยวกับงานโครงสร้างถนนที่ทําจากวัสดุที่ไม่มีความเชื่อมแน่นในงานถนนและชั้นดินใต้รางรถไฟ ชั้นรองพื้นทาง ที่ทําจากวัสดุที่ไม่มีความเชื่อมแน่นอาจประสบปัญหาหลายประการที่ทําให้ถนนหมดอายุก่อนเวลาอันควร รวมถึง: 

– กำลังรับแรงแบกทาน 

– การทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน

 – ร่องล้อ 

– ดินที่เปียกชื้น / อิ่มตัว 

– ความหนาของชั้นโครงสร้าง 

– ชั้นรองพื้นทางที่ไม่แข็งแรง 


ผลกระทบเหล่านี้เห็นได้ชัดในการใช้งานหลายอย่างรวมถึงชั้นดินใต้รางรรถไฟ ถนนในเขตป่า ถนนในเหมือง พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่จอดรถ โซลูชันการเสริมแรง Geogrid เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเสริมแรงที่ออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกวางไว้ภายในชั้นดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนนหรือรางรถไฟเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบำรุงรักษาและระยะเวลาที่ใช้ในการหยุดดำเนินการ เพื่อทำการบำรุงรักษา การเสริมแรง geogrid ทํางานร่วมกับเม็ดหิน ช่วยให้เม็ดดิน/เม็ดหินมีความเชื่อมแน่นกันได้ดีกว่า ในสถานะที่ไม่เสริมแรง 

Image

กลไกสองตัวทํางานเพื่อเพิ่มโมดูลัสยืดหยุ่นและความสามารถในการรับน้ําหนัก ส่งผลให้ความต้านทานต่อการเสียรูปและร่องล้อดีขึ้น 

– การจำกัดทิศทางแนวนอนของอนุภาคของวัสดุหินและวัสดุมวลรวม 

– เสริมแรงดึง ปรับปรุงประสิทธิภาพในขณะที่ลดความหนา นอกจากนี้การเสริมแรงสามารถลดความหนาของชั้นได้หนึ่งในสามและปรับปรุงประสิทธิภาพของชั้นรองพื้นทาง ความเชี่ยวชาญของ Maccaferri สามารถนําโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดโดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ MacREAD ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมแรง geogrid (หรือ geotextile) และความหนาชั้นรองพื้นทางเพื่อสร้างโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุด