การก่อสร้างเหนือดินอ่อน

Home > Solutions > การก่อสร้างเหนือดินอ่อน

การก่อสร้างเหนือดินอ่อน

คันดินที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ดินเหนียวหรือลุ่มน้ําอาจมีปัญหาการทรุดตัวเนื่องจากลักษณะการบีบอัดของดินฐานราก เรามีวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบจากการทรุดตัว

– แผ่นระบายน้ำแนวตั้ง MacDrain® เพื่อเร่งการอัดตัวคายน้ำของดิน 

– แผ่นใยสังเคราะห์ MacTex® H เพื่อแยกชั้นที่ไม่ดีออกจากวัสดุก่อสร้างคันดินที่มีคุณภาพดีกว่า 

– MacTex® W1 และ W2 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (nonwoven geotextiles) เพื่อเสริมกำลังและแยกชั้นจากดินเดิม 

– ตาข่ายเสริมกำลังดิน MacGrid® WG 

– ตาข่ายเสริมกำลังดิน Paralink® ซึ่งมีกำลังรับแรงดึงสูงและการยืดตัวต่ำเพื่อเสริมฐานรากให้แก่คันดิน

การบูรณาการระหว่างโซลูชันเหล่านี้มักจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านอายุการใช้งานและการทรุดตัวที่ยอมได้ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละโครงการ 

ประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ Maccaferri 


โปรดทราบว่าเนื่องจากตาข่ายเสริมกำลังดิน (geogrids) และ แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextiles) ทั้งหมด (โดยไม่คํานึงถึงผู้ผลิตและโพลีเมอร์ที่ใช้) จะมีการยืดตัว (เกิดความเครียด strain) ก่อนที่จะเริ่มรับแรงดึงได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจํากัด ความเครียด (strain) ของคันดินที่ยังสามารถใช้งานได้นั้นเข้ากันได้กับการยืดตัวหรือความเครียดระยะยาวของตาข่ายเสริมกำลังดิน geogrid 

ในฐานะผู้ผลิตตาข่ายเสริมกำลังดิน geogrid และผู้ออกแบบโครงการที่มีทักษะทางธรณีเทคนิคเฉพาะ เรามีความเข้าใจอันดีถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน วิศวกรของเราร่วมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ MacBARS สามารถให้ผลงานอันล้ําค่าในการแก้ปัญหาประเภทนี้