การก่อสร้างเหนือช่องว่าง (Void)

Home > Solutions > การก่อสร้างเหนือช่องว่าง (Void)

การก่อสร้างเหนือช่องว่าง (Void)

ในการป้องกันจากการทรุดตัว ตาข่ายเสริมกำลังดิน (geogrids) และแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextiles) ชนิดรับแรงดึงสูงมักถูกเลือกใช้ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวจากการขุดเหมืองใต้ดิน (mine subsidence) หรือในพื้นที่ที่สามารถเกิดช่องว่างตามธรรมชาติ โดยการทรุดตัวอาจเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและมีลักษณะหลุมยุบเป็นรูปกลมหรือวงรี 


โซลูชันทางธรณีของ Maccaferri 


ตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geogrids) ชนิดแถบรับแรงดึงสูง Paralink® ของ Maccaferri ถูกติดตั้งไว้เหนือพื้นที่ที่น่ากังวลโดยขยายความยาวที่คํานวณได้ทั้งสองด้านของช่องว่างที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีที่พื้นดินด้านล่างยุบ ตาข่ายเสริมกำลังดินแผ่นใยสังเคราะห์จะปกคลุมช่องว่างนี้และรองรับน้ำหนักของพื้นดินด้านบนไว้ สําหรับงานก่อสร้างชั่วคราว แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ MacTex® W2 สามารถใช้เป็นวัสดุเสริมกำลังได้ 


ออกแบบและประสบความสําเร็จอย่างสูง ตาข่ายเสริมกำลังดิน Paralink® เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบที่เข้มงวดที่สุดและประสบความสําเร็จในการใช้งานเป็นเวลาหลายปีในแอปพลิเคชันเหล่านี้ วิศวกรและช่างเทคนิคของเราสามารถให้การสนับสนุนได้เสมอทั้งในขั้นตอนการออกแบบและการติดตั้ง 


ประสบการณ์และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ Maccaferri  


โปรดทราบว่าเนื่องจากตาข่ายเสริมกำลังดิน (geogrids) และ แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextiles) ทั้งหมด (โดยไม่คํานึงถึงผู้ผลิตและโพลีเมอร์ที่ใช้) จะมีการยืดตัว (เกิดความเครียด strain) ก่อนที่จะเริ่มรับแรงดึงได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจํากัด ความเครียด (strain) ของคันดินที่ยังสามารถใช้งานได้นั้นเข้ากันได้กับการยืดตัวหรือความเครียดระยะยาวของตาข่ายเสริมกำลังดิน geogrid 

ในฐานะผู้ผลิตตาข่ายเสริมกำลังดิน geogrid และผู้ออกแบบโครงการที่มีทักษะทางธรณีเทคนิคเฉพาะ เรามีความเข้าใจอันดีถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน วิศวกรของเราร่วมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ MacBARS สามารถให้ผลงานอันล้ําค่าในการแก้ปัญหาประเภทนี้