อาคาร อุตสาหกรรม และการกีฬา

Home > Sectors > อาคาร อุตสาหกรรม และการกีฬา

อาคาร อุตสาหกรรม และการกีฬา

จากประสบการณ์ที่หลากหลาก เรารวมผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับระบบที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับงานอาคาร อุตสาหกรรมและการกีฬา ด้วยความสามารถในการผลิตที่ยืดหยุ่นและกว้างขวางเราสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับโครงการเฉพาะได้ 


งานอาคาร: การแก้ปัญหาของเราตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิคที่หลากหลายของภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมตั้งแต่การระบายน้ํา, การป้องกันน้ํา, งานกันการซึมของโครงสร้างและวัสดุคลุม ตลอดจนถึงการประหยัดพลังงานเพื่อความสะดวกที่อยู่อาศัย การควบคุมไอน้ําไปจนถึงปัญหาเกี่ยวกับพื้นภายนอกอาคารด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดและเป็นนวัตกรรมใหม่ 

อุตสาหกรรม: เราสนับสนุนลูกค้าสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า Maccaferri ยังให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเองด้วยคุณภาพชั้นยอดและมาตรฐานทางเทคโนโลยี 

การกีฬา: เรานําเสนอรูปแบบการระบายน้ําเฉพาะสําหรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งสําหรับสนามกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนําไปสู่การพัฒนาระบบ 2-in-1 ขั้นสูงสําหรับสนามกีฬาที่รวมฟังก์ชั่นการระบายน้ําและการดูดซับแรงกระแทกไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว  การปฏิวัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสนามกีฬา ในขณะที่สามารถลดการใช้วัสดุธรรมชาติและเวลาการก่อสร้างโดยรวมได้เป็นอย่างมาก