น้ํามัน ก๊าซ / พลังงาน

Home > Sectors > น้ํามัน ก๊าซ / พลังงาน

น้ํามัน ก๊าซ / พลังงาน

ความต้องการพลังงานกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาของมนุษยชาติ หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษนี้คือการตอบสนองความต้องการพลังงาน ในขณะที่ต้องลดความเสี่ยงสําหรับชุมชนและภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการผลิตพลังงาน 

Maccaferri ได้สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษในภาคน้ํามัน ก๊าซและพลังงาน เราพัฒนากระบวนการทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าโดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้คนเป็นศูนย์หัวใจของกระบวนการ

ประเภทธุรกิจ
Solutions