งานเหมืองแร่

Home > Sectors > งานเหมืองแร่

งานเหมืองแร่

การสกัดทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น วันนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่กําลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ลดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทักษะและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของ Maccaferri ช่วยให้ลูกค้าเอาชนะปัญหาทางเทคนิคขั้นสูงในแต่ละขั้นตอนของการทำเหมือง การปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งโดยการเพิ่มคุณภาพถนน การทำแผนการระบายน้ําของเหมือง การป้องกันและควบคุมอันตรายทางธรณีพิบัติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เช่นการออกแบบระบบเสริมกำลังดินสำหรับเครื่องบดหินซึ่งเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่เรานำเสนอจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเรา 

ทุกแอปพลิเคชันมีมาตรฐานสูงเหมือนกัน: เรานำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการนําวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโครงการ

ประเภทธุรกิจ
Solutions