การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

Home > Sectors > การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ภัยด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายพื้นที่ทั่วโลก การก่อการร้าย การระเบิดหรืออันตรายจากยานพาหนะไม่สามารถคาดการณ์ได้ง่าย แต่เราสามารถป้องกันล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน ประสบการณ์ของ Maccaferri เกี่ยวกับระบบป้องกันและการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อเราได้ทำการออกแบบบังเกอร์ที่มีความคล่องตัวสูงสําหรับใช้ในกองทัพ วันนี้ Maccaferri ได้นำเสนอรูปแบบที่หลากหลายเพื่อปกป้องบุคลากรทางทหาร พลเรือน ทรัพย์สินที่สําคัญและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญเหล่านั้น