แผ่นใยสังเคราะห์โพรพิลีน/พอลิเอทธิลีน ชนิดถักถอ

Home > Products > แผ่นใยสังเคราะห์โพรพิลีน/พอลิเอทธิลีน ชนิดถักถอ

แผ่นใยสังเคราะห์โพรพิลีน/พอลิเอทธิลีน ชนิดถักถอ

Image

แผ่นใยสังเคราะห์โพลิโอเลฟินส์ชนิดถักทอ (ทั้งแบบ PE หรือ PP) เป็นโครงสร้างที่เรียงตัวเป็นระเบียบที่ผลิตโดยการทอเป็นรูปผืนผ้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ 2 เส้นใยขึ้นไป (เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งช่วยให้มีขนาดช่องเปิดเล็กและสม่ำเสมอ) ตามขนาดและรูปร่างของเส้นด้าย เส้นด้ายนี้เป็นโมโน-มัลติฟิลาเมนต์ และแต่ละเทปให้ประสิทธิภาพที่เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน คือ การซึมผ่าน ความแข็งแรง ความแข็ง และความทนทาน ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นใยนี้เหมาะสำหรับ การกรอง การแยกชั้น และการเสริมประสิทธิภาพของดิน