แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ

Home > Products > แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ

Image

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอเป็นแผ่นใยที่ประกอบขึ้นด้วยเส้นใยสังเคราะห์โดยผ่านการเจาะด้วยเข็มและ/หรือกระบวนการความร้อน วัสดุเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในหลายๆวัตถุประสงค์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการแยกวัสดุ (Seperation) การกรองวัสดุ (Filtration) และ การป้องกัน (Protection) แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอเป็นพื้นฐานของวัสดุเชิงประกอบที่รวมกันกับวัสดุสังเคราะห์ชนิดอื่นมากมาย คุณภาพและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นใย ชนิดวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ กระบวนการการผลิต ฯลฯ แน่นอนว่าวัสดุที่เป็นที่รู้จักและใช้กันมากที่สุดคือวัสดุสังเคราะห์ (Geosynthetic)

What we can do with แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ

Solutions