แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะ (MacMat)

Home > Products > แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะ (MacMat)

แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะ (MacMat)

Image

 แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะ (Geomats) ทําจากเส้นใยวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเส้นใยจะถูกให้ความร้อนและพันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขึ้นเป็นรูปแบบสามมิติ,ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างได้สูงและมีความพรุนสูง (ปกติประมาณ 90% หรือสูงกว่า) นอกจากนี้แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะ (Geomats) เป็นรูปแบบการป้องกันแบบถาวรที่เหมาะสมในการป้องกันการกัดเซาะได้ทั้งในสภาพแวดล้อมที่แห้งหรือเปียก โดยที่แผ่นใยป้องกันการกัดเซาะนี้สามารถป้องกันลาดชัน จากการกัดเซาะที่เกิดจากการไหลของน้ําฝน หยดน้ําหรือการไหลน้ำในแม่น้ำ