แผ่นใยดินเหนียวสังเคราะห์

Home > Products > แผ่นใยดินเหนียวสังเคราะห์

แผ่นใยดินเหนียวสังเคราะห์

Image

วัสดุแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geo-Clay-Liners ,GCL) เป็นวัสดุคอมโพสิตที่ผลิตเป็นชั้นแผ่นเบนโทไนต์ (โดยการใช้กรรมวิถีแบบเข็มถักทอ) ที่อยู่ระหว่างแผ่นใยสังเคราะห์ทั้งสองด้าน วัสดุคอมโพสิตนี้เมื่อสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำจะส่งผลให้ค่าการซึมผ่านของน้ำลดต่ำลง ซึ่งในทางธรณีสามารถนำเอาคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้เป็นวัสดุทึบน้ำหรือระบบป้องกันการรั่วซึม นอกจากนี้ในเรื่องการปรับปรุงความทนทานและการลดการซึมผ่านสําหรับการนำไปใช้งาน วัสดุคอมโพสิตนี้ยังสามารถถูกออกแบบให้เคลือบด้วยชั้นโพลีเมอร์หรือชั้นเมมเบรนบาง ๆ

Deep dive into แผ่นใยดินเหนียวสังเคราะห์