แผ่นพลาสติกกันซึม

Home > Products > แผ่นพลาสติกกันซึม

แผ่นพลาสติกกันซึม

Image

แผ่นพลาสติกกันซึมแบบพลาสโตเมอร์อยู่ในวัสดุจำพวกแผ่นพลาสติกกันซึมสังเคราะห์ มีจำหน่ายในแผ่นขนาดใหญ่ (5-8 มิลลิเมตร) แม้ว่ากระบวนการผลิตจะแตกต่างกันออกไป แต่คุณสมบัติโดยรวมคือมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeability) น้อยมาก และเหมาะสำหรับงานบุรองพื้นและกันซึม แม้ว่าสามารถใช้โพลิเมอร์ชนิดต่างกัน โดยทั่วไปจะใช้โพลิเอทิลีนซึ่งมีความทนต่อสารเคมี มีความทนทาน และราคาถูก ซึ่งในประเภทต่างๆ วัสดุที่มีความหนาแน่นคุณภาพสูงจะถูกใช้งานมากที่สุด