เออร์ดอกซ์สโนว์ (Erdox Snow)

Home > Products > เออร์ดอกซ์สโนว์ (Erdox Snow)

เออร์ดอกซ์สโนว์ (Erdox Snow)

Image

โครงสร้าง Maccaferri ErdoX Snow เป็นมาตรการป้องกันที่ใช้ติดตั้งพื้นที่เริ่มต้นหิมะถล่มเพื่อรักษาเสถียรภาพของก้อนหิมะ สิ่งนี้จํากัดปริมาณหิมะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ลดความเสี่ยงอันตรายจากหิมะถล่มโดยรวม 


โครงสร้าง ErdoX Snow เป็นแบบโมดูลาร์ที่มีส่วนสมอยึดเพียงจุดเดียว มีโครงสร้างแผงด้านหน้าเป็นรูปกากบาทที่ทําจากคานเหล็กซึ่งเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (ตามมาตรฐาน EN ISO 1461: 2009) และมีรูปร่างที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว ตัวคานแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เชื่อมต่อกันและพับไว้เพื่อให้ขนส่งได้อย่างสะดวก

Success Stories

AVALANCHE MITIGATION FOR MSP 11 NEAR ROHTANG TUNNEL

Based on the prevailing difficult site conditions and short construction window available, flexible snow barriers comprising of snow umbrella (Snow Er

APPROACH ROAD TO ROHTANG TUNNEL SOUTH PORTAL – HIMACHAL PRADESH – India
AVALANCHE MITIGATION FOR MSP 11 NEAR ROHTANG TUNNEL