วัสดุแผ่นใบป้องกันจากธรรมชาติ

Home > Products > วัสดุแผ่นใบป้องกันจากธรรมชาติ

วัสดุแผ่นใบป้องกันจากธรรมชาติ

Image

วัสดุป้องกันจากธรมชาติ ทําจากเส้นใยตามธรรมชาติ เช่น ปอ, ฟางข้าว และเส้นใยพืช ถูกนำมาทำให้แบนและขึ้นรูปให้เป็นโครงสร้างรูปทรงตาข่ายแบบเปิดหรือถูกปิดไว้หนึ่งด้าน ซึ่งเส้นใยจะถูกวางอยู่ระหว่างชั้นทั้ง 2 ด้าน โดยที่วัสดุป้องกันจากธรรมชาติสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ เพื่อให้สามารถวางแนบบนดินได้ ซึ่งวิธีการนี้นี้เป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวโดยใช้วัสุดที่มีความไม่คงทนหรือสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยเป็นการใช้เพื่อการปกป้องหน้าดินจนกว่าจะเติบโตขึ้นเองของพืช

Success Stories

DIDIPIO MINE ACCESS ROAD

The solution proposed by Maccaferri, through its recommended contractor, Infratex Philippines Inc. (IPI), was approved by the customer. The slope

KASIBU, NUEVA VIZCAYA – REGION II – Philippines
DIDIPIO MINE ACCESS ROAD

Deep dive into วัสดุแผ่นใบป้องกันจากธรรมชาติ