วัสดุแผ่นระบายน้ำ

Home > Products > วัสดุแผ่นระบายน้ำ

วัสดุแผ่นระบายน้ำ

Image

วัสดุแผ่นระบายน้ำถูกสร้างขึ้นโดยการเชื่อมระหว่างชั้นแกนระบายน้ํา (เป็นได้ทั้งตาข่ายหรือแบบพิมพ์) กับแผ่นใยสังเคราะห์ทั้งสองด้าน วัสดุคอมโพสิตมีความสามารถให้การกรอง, การแยกและในบางครั้งมีความสามารถในด้านอื้นๆ เช่นการปกป้อง ป้องกัน แม้จะมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย วัตถุประสงค์หลักของวัสดุคอมโพสิตนี้ คือการระบายน้ํา ด้วยเหตุนี้ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการระบายน้ำด้วยวัสดุคอมโพสิตนี้เป็นอย่างดี

Success Stories

CHARLEROI HOSPITAL

The construction company firstly laid the MacDrain W 1051rolls as indicated by Maccaferri´s technicians to create a drainage layer. After the install

CHARLEROI – WALLONIA – Belgium
CHARLEROI HOSPITAL

What we can do with วัสดุแผ่นระบายน้ำ

Solutions