วัสดุชนิดพอลิเอทิลีนถักทอ / แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสม

Home > Products > วัสดุชนิดพอลิเอทิลีนถักทอ / แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสม

วัสดุชนิดพอลิเอทิลีนถักทอ / แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสม

แผ่นใยสังเคราะห์ ผลิตขึ้นโดยใช้เส้นใยของวัสดุชนิดพอลิเอทิลีน (PET) ถักทอเป็นแผ่นใยสำเร็จรูป สามารถเป็นไปได้ในรูปแบบของแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (MacTEX W2) หรือแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดผสมที่เกิดจากการรวมกันของวัสดุกรอง-ระบายน้ำและแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (แผ่นใยสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเชิงทิศทาง) วัสดุเหล่านี้สามาถเกิดการรวมตัวของฟังก์ชั่นการเสริมกำลังและการแยกชั้นไว้ในวัสดุเชิงประกอบชนิดเดียวกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเสริมกำลังของดิน ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นี้อยู่บนดินอ่อน เนื่องจากดินอ่อนไม่มีการป้องกันความเสียหายของเม็ดดิน ดังนั้น ตาข่ายเสริมกำลังจึงเหมาะสมที่สุด