ระบบรั้วป้องกัน

Home > Products > ระบบรั้วป้องกัน

ระบบรั้วป้องกัน

Image

รั่วแบบเชื่อม (Fencing welded) – นับตั้งแต่อดีตการผลิตรั้วเหล็กเป็นธุรกิจที่เราเริ่มก่อตั้งขึ้น จนถึงปัจจุบันมีการผสมผสานผลิตภัณฑ์และวัสดุไว้มากมาย ปัจจุบันเรามีหน้าที่จัดหาและนำเสนอ นวัฒกรรมรูปแบบรั้วที่ใช้ในงานด้านความปลอดภัย, การกักเก็บและการป้องกัน


รั้วตาข่ายข้าวหลามตัด (Fencing Chain Link) แผงตาข่าย Chain link ของเราถูกปรับปรุงและพัฒนาเรื่องความแข็งแรง และความคุ้มค่า คุ้มทุน สำหรับการนำไปใช้งานทั่วไป โดยที่ความคงทนของรั่วถูกนำเสนอโดยการใช้ลวดที่ชุบด้วยสังกะสีพร้อมกับการเคลือบทับด้วยสารโพลิเมอร์ต่างๆ


แมคฟรุต (MacFrut) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูกให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาพืช 


แมคเอเลทริก (MacEletric) ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษในการเรื่องของการนำนำไฟฟ้า และนำไปใช้ในการป้องกันสัตว์ ในอุตสาหหรรมการเลี้ยงสัตว์แบบปิด

Image

Deep dive into ระบบรั้วป้องกัน