ระบบบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง (MACWALL)

Home > Products > ระบบบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง (MACWALL)

ระบบบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง (MACWALL)

Image

ระบบกำแพงบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง Maccaferri MacWall ประกอบด้วยบล็อกคอนกรีตแบบแยกส่วนและตาข่ายเสริมกำลัง (Paragrid, Paragrid W หรือ MacGrid WG) ที่วางไว้ระหว่างชั้นดินถมบดอัดและเชื่อมกับบล็อกคอนกรีตโดยใช้แรงเสียดทาน โดยทั่วไประบบกำแพงบล็อกนี้สามารถติดตั้งให้มีความชันใกล้เคียงกับแนวดิ่ง ระบบนี้เดิมใช้ในการจัดสวนและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งเหมาะสําหรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการทนต่อแรงสั่นสะเทือน ที่สําคัญกระบวนการก่อสร้าง ระบบกำแพงบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง

MacWall ค่อนข้างง่ายและบล็อกมีความหลากหลายมีให้เลือกหลายสีขนาดและมีลักษณะรูปร่างที่ตอบสนองความต้องการทางสถาปัตยกรรม

Image

Deep dive into ระบบบล็อกคอนกรีตเสริมกำลัง (MACWALL)