ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง (MacRes)

Home > Products > ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง (MacRes)

ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง (MacRes)

Image

Maccaferri MacRes ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง เป็นระบบมีแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปแนวตั้งแบบแยกส่วนและมีชั้นของการเสริมกำลังด้วยแผ่นวัสดุเสริมกำลังทางธรณี ParaWeb โดยที่แผ่นวัสดุเสริมกำลังทางธรณีนี้ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวสูง 

แผ่นวัสดุเสริมกำลังทางธรณีถูกหุ้มด้วยสารเคลือบโพลีเอทิลีนที่มีความทนทานทําหน้าทีป้องกันอันตรายจากสารเคมี รวมถึงป้องกันวัสดุเสริมกำลังเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง

 การเสริมแรงด้วยแผ่นวัสดุเสริมกำลังทางธรณี ParaWeb จะเชื่อมต่อกับแผงคอนกรีตสําเร็จรูปโดยใช้ลักษณะการเชื่อมต่อที่เป็นลักษณะโดยเฉพาะ ระบบส่วนใหญ่จะถูกใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน และใช้ในสภาพแวดล้อมในเมืองเพื่อทดแทนโครงสร้างแนวตั้งแบบดั้งเดิมและคงสภาพดินเดิมไว้ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถแรงเสียดทานและดึงถอนได้สูง

Deep dive into ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง (MacRes)

What we can do with ระบบกำแพงคอนกรีตเสริมกำลัง (MacRes)